Mặt trận tỉnh Quảng Trị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghĩa Văn 06/10/2023 13:03

Ngày 6/10, tại TP Đông Hà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023 (Hội nghị).

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh, động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết, coi trọng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua Mặt trận dân tộc thống nhất, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đánh giá lại 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày hội) trên địa bàn tỉnh, ông Lê Hồng Sơn cho rằng, Ngày hội đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, đã trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực, cổ vũ, động viên tinh thần của Nhân dân, biểu dương gương người tốt, việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng đạo đức, lối sống, nếp nghĩ văn minh, tinh thần tương thân, tương ái, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ngày càng bền chặt.

“Trong 20 năm triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở và trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, sự đồng tình hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp Nhân dân. Ngày hội đã tạo nên những điểm nhấn, theo những sắc thái riêng của mỗi địa phương, cộng đồng dân cư, thật sự là diễn đàn dân chủ của Nhân dân, tập hợp sức mạnh của Nhân dân, của hộ gia đình trong cộng đồng dân cư, tạo nên động lực, khơi dậy tiềm năng sức mạnh của cộng đồng dân cư góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh”, ông Lê Hồng Sơn cho hay.

Ông Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Ông Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo 20 năm tổ chức Ngày hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 1/8/2003 về việc tổ chức Ngày hội, trong giai đoạn 2003 - 2023, được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các đoàn thể, sự chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống đoàn kết của Nhân dân, công tác tổ chức Ngày hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, Ngày hội được tổ chức tại hơn 98% khu dân cư với tinh thần vui tươi, phấn khởi và nhiều nội dung phong phú đã thu hút trên 80 vạn lượt người dân tham gia. Tại Ngày hội, Nhân dân đã tham gia phát biểu đóng góp nhiều ý kiến về những mặt làm được, chưa làm được. Từ đó, đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân cùng tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân ngay tại khu dân cư.

Ngày hội cũng đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Ngày hội cũng là giải pháp để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tại tỉnh Quảng Trị đã vận động Nhân dân tham gia đóng góp 459 tỷ đồng, làm mới và sửa chữa 3.714 km đường giao thông, xây dựng 65 cổng làng, nạo vét, nâng cấp 547 km kênh mương nội đồng, hiến trên 771.913 m2 đất của gia đình để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cũng đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 140 công trình dân sinh, trị giá 78,97 tỷ đồng.

Giai đoạn 2003 - 2023, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” các cấp trong tỉnh đã vận động thu trên 490,6 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 13.198 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 204,34 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 2.011 người, trị giá hơn 7,74 tỷ đồng, hỗ trợ cho 10.165 em học sinh nghèo, trị giá 5,1 tỷ đồng, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 5.039 người, trị giá 5,68 tỷ đồng, hỗ trợ khó khăn với 120.102 suất quà tổng trị giá 48,5 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả Ngày hội mà hệ thống Mặt trận các cấp tại tỉnh quảng Quảng Trị đã tổ chức trong 20 năm qua. Ngày hội đã phát huy được sức dân, khơi dậy được tình dân tộc, nghĩa đồng bào, gắn kết con em địa phương đi làm ăn xa, kết nối những tấm lòng hảo tâm ở mọi miền, tìm kiếm được sự hỗ trợ của cộng đồng trong việc hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… qua đó góp phần phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đăng Quang cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, việc tổ chức Ngày hội cần chú ý đến một số nội dung còn trên địa bàn như: Xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn, vùng kinh tế còn khó khăn; tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác GPMB thi công các công trình đi qua địa bàn; quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao ý thức của người dân góp phần ngăn ngừa những tệ nạn xã hội xâm nhập vào các khu dân cư; việc giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM…

Ông Nguyễn Đăng Quang cũng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được trong 20 qua, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Mặt trận các cấp trong tỉnh tổ chức hiệu quả Ngày hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng phát biểu bế mạc Hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, ông Đào Mạnh Hùng xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và các đề xuất, kiến nghị của đại biểu để bổ sung vào chương trình hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Đào Mạnh Hùng cho rằng, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội, góp phần khơi dậy sức mạnh toàn dân từ khu dân cư, động viên Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về giá trị và ý nghĩa thực tiễn của Ngày hội; gắn chặt việc tổ chức Ngày hội với việc phát động, sơ, tổng kết các nhiệm vụ ở địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phát động, nhất là nâng cao chất lượng việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiêu biểu, người tốt, việc tốt tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen tại Hội nghị.
Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen tại Hội nghị.

Dịp này, 2 tập thể và 1 cá nhân tại tỉnh Quảng Trị được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 20 tập thể và 30 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội giai đoạn 2003 - 2023.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tỉnh Quảng Trị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc