Gia Lai: Quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023

Hà Lê 02/08/2023 15:15

Hội nghị tập huấn lần này nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở và các nhân sĩ, trí thức, già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Chư Pưh nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 2/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với MTTQ huyện Chư Pưh (Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 90 đại biểu là cán bộ Mặt trận ở cơ sở và các nhân sĩ, trí thức, già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Chư Pưh.

Trong thời gian một ngày các đại biểu đã được các báo cáo viên quán triệt các chuyên đề về: Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” gắn với việc cụ thể hóa xuất bản Bản tin công tác Mặt trận của tỉnh Gia Lai; quy chế thông tin, tuyên truyền trên trang cộng đồng (Fanpage) của MTTQ Việt Nam các cấp; các quy định mới của Chính phủ.

Qua đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian tới và làm tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch tại địa phương.

Hội nghị tập huấn lần này nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở và các nhân sĩ, trí thức, già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Chư Pưh nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh Gia Lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO