Mặt trận

Giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả

Tuệ Phương 14/05/2024 07:19

Hoạt động nền nếp, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thực hiện giám sát, Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tỉnh Lạng Sơn đã góp phần ngăn ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, chống tham nhũng tiêu cực, được bà con nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ.

bai-chinh(1).jpg
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn giám sát công trình cải tạo mặt đường bê tông ngõ 34 đường Bà Triệu. Ảnh: Hương Quỳnh.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn, hoạt động của các Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập theo đúng quy trình hướng dẫn và Luật Thanh tra về cơ cấu tổ chức nên đã làm tốt vai trò giám sát hoạt động như: Việc thực hiện chính sách pháp luật, việc giải quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đến nay, 100% khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng quy ước, hương ước; 100% khu dân cư có Tổ hòa giải; 200/200 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban TTND. Nhờ đó, đến nay, các Ban TTND đã giám sát được 282 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 326 cuộc với tổng số vụ hòa giải là 2.011 vụ việc. Trong đó, có 1.514 vụ việc hòa giải thành công, đạt tỷ lệ 75,28%.

Một trong những đơn vị làm tốt các hoạt động giám sát cộng đồng đó là TP Lạng Sơn. Trong những năm qua, hoạt động giám sát của các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố đã kịp thời phát hiện và phản ánh với đơn vị thi công, chủ đầu tư, từ đó điều chỉnh kịp thời những vướng mắc, bất cập trong quá trình thi công. Bà Hoàng Thị Huyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Lạng Sơn cho biết, để hoạt động của các ban giám sát hiệu quả, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, trọng tâm là nâng cao trình độ, kỹ năng cho các thành viên trong Ban giám sát. Vì vậy, hàng năm, Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn tổ chức từ 2 - 3 cuộc tập huấn cho các Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Nội dung của các buổi tập huấn đi vào những vấn đề cụ thể, chi tiết, có minh họa việc làm thực tiễn.

Cũng như TP Lạng Sơn, các Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng huyện Bắc Sơn đã góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng theo quy định hiện hành. Bà Triệu Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Sơn cho biết, thông qua hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã góp phần tích cực, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng. Từ chỗ bám sát lộ trình triển khai từng hạng mục công trình của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng mà bà con nhân dân đã hạn chế tối đa hiện tượng làm ẩu, làm sai của các đơn vị thi công, góp phần nâng cao chất lượng các công trình trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Chiến cho biết, hoạt động của các Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng luôn được Ủy ban MTTQ các cấp quan tâm hướng dẫn tổ chức các hoạt động giám sát theo quy định. Chỉ tính riêng trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 11 hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 730 đại biểu gồm cán bộ chuyên trách MTTQ cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, các thành viên Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Đặc biệt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tham gia các đoàn kiểm tra, khảo sát, giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, các hoạt động giám sát tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh...

Theo ông Chiến, để việc giám sát ở cơ sở bảo đảm thực chất, hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua hoạt động giám sát cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả