Gỡ vướng để sớm đưa quy định của pháp luật vào cuộc sống

H.Vũ 22/09/2023 07:30

Ngày 21/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị của Chính phủ lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự theo hình thức trực tuyến.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, trên cơ sở báo cáo rà soát, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, hiệp hội liên quan, Tổ công tác đã tổng hợp, phân loại thành 24 phụ lục tương ứng với 24 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát theo Nghị quyết của Quốc hội. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan thực hiện rà soát là 455 văn bản, gồm 61 luật, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 195 nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 199 văn bản khác do các cơ quan Trung ương ban hành.

Dự thảo Báo cáo của Chính phủ gồm 3 phần: Quá trình tổ chức thực hiện; kết quả rà soát; nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất, kiến nghị. Dự thảo Báo cáo nêu rõ, đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ thì các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Trường hợp các kết quả rà soát về các lĩnh vực còn chưa thống nhất ý kiến giữa các cơ quan rà soát, kiến nghị và cơ quan thực hiện quản lý nhà nước, giao các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu đối với kết quả rà soát các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình. Trường hợp xác định nội dung rà soát không chính xác, bất cập, vướng mắc không phải do quy định của pháp luật thì chủ động có hướng dẫn cho các bộ, ngành khác và địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đối với những vấn đề tiếp tục chưa thống nhất ý kiến thì chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành phải nghiên cứu kỹ nội dung báo cáo và chủ động thực hiện các đề xuất, kiến nghị đã nêu trong báo cáo; đồng thời tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp trong quá trình hoàn thiện Báo cáo khi được yêu cầu; tiếp thu, giải trình các vấn đề có liên quan sau khi có ý kiến thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội. Các địa phương tổ chức thực hiện nghiên túc, hiệu quả việc thi hành pháp luật, tránh trường hợp vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật dẫn đến cách hiểu quy định của pháp luật có bất cập, vướng mắc.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương kiến nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành trong rà soát; sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để bảo đảm chất lượng các văn bản pháp luật ban hành. Đồng thời phản ánh những bất cập liên quan đến đấu giá tài sản, đăng ký kinh doanh, gia hạn hoạt động của dự án đầu tư, sử dụng không gian ngầm, xây dựng nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu, căn cứ vào nội dung dự thảo Báo cáo, các bộ, ngành chuẩn bị kỹ lưỡng để giải trình trước Quốc hội những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của mình; chủ động sửa đổi, bổ sung, hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung ngay trong quý IV/2023 những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và các bộ, ngành.

Phó Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời về những nội dung được sửa đổi, bổ sung nhằm sớm đưa quy định của pháp luật vào cuộc sống, tạo đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập nảy sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gỡ vướng để sớm đưa quy định của pháp luật vào cuộc sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO