Kinh tế

Hà Nội đặt mục tiêu GRDP năm 2024 từ 6,5 đến 7%

H.Vũ 07/12/2023 07:01

Ngày 6/12, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát của Hà Nội là tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thủ đô. Đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các khâu đột phá, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội tại của kinh tế Thủ đô.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, PAR-Index, SIPAS. Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; thúc đẩy hạ tầng và công nghệ số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Hà Nội có 3 chỉ tiêu quan trọng là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người: 160,8-162 triệu đồng; và tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: Khu vực đô thị đạt 100%; Khu vực nông thôn đạt 95%.

Cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu và phê chuẩn. 28 người được lấy phiếu gồm: 7 người thuộc khối HĐND; 21 người khối UBND thành phố. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất thuộc khối HĐND khi có 82 phiếu (93,18% tổng số phiếu). Còn ông Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên UBND, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất của khối UBND thành phố với 83 phiếu (94,32% tổng số phiếu).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội đặt mục tiêu GRDP năm 2024 từ 6,5 đến 7%

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO