Mặt trận

Hải Dương: Phấn đấu có 58 xã đạt chuẩn NTM năm 2024

Phương Thanh 13/04/2024 16:52

Theo kế hoạch, năm 2024, tỉnh Hải Dương phấn đấu có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 23 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2024. Theo kế hoạch, Hải Dương duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo 100% số xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2010-2020 cơ bản đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Hải Dương phấn đấu có 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 23 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có ít nhất 3 huyện đủ các điều kiện để trình công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2025.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân, để đạt được các mục tiêu đặt ra, Hải Dương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới; chỉ đạo các địa phương ban hành quy chế quản lý quy hoạch theo quy định; tiếp tục rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng huyện.

a2(1).jpg
Nông dân Hải Dương canh tác lúa theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao .

Hải Dương cũng tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, bảo trì hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn gồm: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại, thông tin truyền thông, cơ sở y tế, nước sinh hoạt tập trung, cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu, cụm làng nghề...

Ngoài cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hải Dương nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn, phòng chống dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế…

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại Hải Dương là tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM. Trong đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Nâng cao hiệu quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM; Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”…

a1(1).jpg
Trong xây dựng NTM, Hải Dương hướng đến phát triển nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: Tùng Dương.

Để nhiệm vụ xây dựng NTM đạt hiệu quả, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt 5 giải pháp trọng tâm, gồm: Rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; Tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Phấn đấu có 58 xã đạt chuẩn NTM năm 2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO