Tiếng dân

Hòa Bình: Chỉ đạo kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Đông A 02/05/2024 14:22

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thủ tục đầu tư, đặc biệt là các thủ tục đất đai, GPMB của dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) được đánh giá là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình và khu vực Tây Bắc. Dự án được khởi công vào ngày 26/2/2023. Tuy nhiên đến nay, tiến độ triển khai dự án chậm bởi các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

403a0318-173c-4520-b81b-d4dbfdeb2ab2_20230227064642.jpeg
Dự án được khởi công vào ngày 26/2/2023.

Theo Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long: Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên việc triển khai còn chậm và đang gặp vướng mắc, trong đó công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương thiếu chủ động, chưa hiệu quả; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương chưa cao, chưa huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc...

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thủ tục đầu tư, đặc biệt là các thủ tục đất đai, GPMB của dự án. Phân công 1 đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên có năng lực phụ trách dự án để chủ động, thống nhất, thuận lợi trong công tác phối hợp nhằm nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ.

Yêu cầu BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, cắm mốc và bàn giao cọc GPMB, trích đo bản đồ giải thửa cho UBND huyện Mai Châu và UBND huyện Đà Bắc; hoàn thành thủ tục, nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ và đất trồng lúa cho toàn tuyến; khẩn trương hoàn thiện thủ tục thiết kế kỹ thuật và đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm, theo đúng quy định của pháp luật để khởi công dự án theo đúng kế hoạch.

Các Sở TN&MT, NN&PTNT phối hợp BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp UBND huyện Đà Bắc, Mai Châu giải quyết dứt điểm, thực hiện việc kiểm đếm, bồi thường, GPMB bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đảm bảo tiến độ; trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đà Bắc, Mai Châu.

Cấp ủy, chính quyền huyện Mai Châu, Đà Bắc quản lý tuyến sau khi cập nhập toàn bộ hướng tuyến, mốc cọc GPMB, trích đo bản đồ giải thửa, kiên quyết xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, vi phạm về xây dựng; đẩy nhanh tiến độ đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, GPMB đối với các loại đất (trừ đất lúa, đất rừng phải xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền), bàn giao mặt bằng theo từng đoạn tuyến cho chủ đầu tư; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân liên quan đến công tác GPMB để thực hiện dự án, cương quyết xử lý theo quy định đối với trường hợp cản trở, chống đối, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, né tránh, làm chậm tiến độ triển khai dự án, nhất là người đứng đầu. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình lựa chọn nhà thầu; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong triển khai dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Chỉ đạo kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu