Hòa Bình: Kỷ luật 6 cán bộ liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng

PVTT 24/05/2023 13:34

Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vừa quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020-2025) cùng 6 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy, UBND xã Hòa Sơn do có vi phạm liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng.

Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn đã họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Theo đó, BTV Huyện ủy Lương Sơn xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy: BTV Đảng ủy xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020-2025) chưa thực hiện nghiêm quy chế, quy định làm việc; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng để sảy ra vi phạm trong thời gian dài và diễn ra nhiều địa điểm.

Vi phạm của BTV Đảng ủy xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020-2025) là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, BTV Huyện ủy Lương Sơn quyết định thi hành kỷ luật BTV Đảng ủy xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020-2025) bằng hình thức: Khiển trách.

BTV Huyện ủy Lương Sơn cũng đã xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 đảng viên thuộc Đảng ủy xã Hòa Sơn, có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng, BTV Huyện ủy nhận thấy:

Ông Bùi Đức Quyên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020-2025); ông Nguyễn Đình Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn; ông Hoàng Công Phủ, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn; ông Bùi Ngọc Thân, nguyên Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã Hòa Sơn thực hiện chưa nghiêm quy chế, quy định làm việc, phân công nhiệm vụ; chưa tập trung, quyết liệt, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc để trên địa bàn xảy ra các vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường và trật tự xây dựng trong thời gian dài và diễn ra nhiều địa điểm.

Từ đó, gây ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, chính quyền và của các cá nhân; tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; gây tác động tiêu cực đến việc chấp hành pháp luật của nhân dân. Vi phạm của các cá nhân đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Kỷ luật 6 cán bộ liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO