Mặt trận

Mặt trận Hà Nội: Đảm bảo cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự Đại hội

Tuệ Phương 04/03/2024 16:18

Ngày 4/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

z5215024156502_617b1795281f6264ab36b20da70216a1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trình bày dự thảo đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, căn cứ tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XVIII là 145 vị (tăng 13 vị, tương ứng 9,85% so với đầu nhiệm kỳ 2019-2024). Cơ cấu thành phần gồm, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên có 50/145 vị, tương ứng 34,48%; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã có 30/145 vị, tương ứng 20,69%; cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài có 47/145 vị, tương ứng 32,41%; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có 18/145 vị, tăng 1 vị so với cuối nhiệm kỳ 2019-2024.

“Về cơ cấu kết hợp, dự kiến không thấp so với cuối nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: Nữ, đạt từ 28,26% trở lên; ngoài Đảng, đạt từ 24,64% trở lên; dân tộc thiểu số, đạt từ 3,62% trở lên; tôn giáo, đạt từ 8,69% trở lên. Đồng thời, số Ủy viên Ủy ban tái cử không quá 60% so với đầu nhiệm kỳ 2019-2024”, ông Tuấn chia sẻ.

z5215024129692_7e2285558fe78cfe682c971aa37d4f2d.jpg
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Trình bày Tờ trình phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dựa trên thực tế Hà Nội là Thủ đô có địa bàn rộng, dân số đông, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị phân bổ số lượng đại biểu là 363 đại biểu chính thức.

z5215024169549_16bdf139c0af74b9eaef7c96a995033b.jpg
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, khóa XVIII là 11 vị, bằng nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, dự kiến số lượng, cơ cấu Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy viên MTTQ Việt Nam thành phố, khóa XVIII là 3 vị, bằng nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, quá trình giới thiệu, lựa chọn, hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình theo quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam, không vì cơ cấu mà giảm chất lượng, tiêu chuẩn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Tỷ lệ Ủy viên Ủy ban tái cử không quá 60% số Ủy viên Ủy ban đầu nhiệm kỳ 2019 - 2024.

z5215024138477_ba7ef9853dbd2b9199bb00495544ef4a.jpg
Hội nghị biểu quyết thông qua Ủy viên Ủy ban MTTQ và số lượng đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khoá 17, nhiệm kỳ 2019-2024; xác định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 4 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu.

anh-2-mthn-4.3.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Sỹ Trường tặng hoa chúc mừng các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa 17, nhiệm kỳ 2019- 2024 được hiệp thương kiện toàn tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và cho biết, sau hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa các dự thảo văn bản cho phù hợp. Do vậy, đề nghị các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần, tính tiêu biểu của mình để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cũng như góp ý vào dự thảo nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban, dự thảo đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lần thứ XVIII cũng như dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

“Thông qua các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tạo tính lan tỏa rộng rãi, nên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội rất mong các vị Ủy viên Ủy ban tiếp tục phát huy kinh nghiệm của mình, kiến thức quý báu của mình để đóng góp vào thành công chung của Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024- 2029”, ông Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh.

Nhân dịp này, hội nghị đã hiệp thương, kiện toàn 3 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận Hà Nội: Đảm bảo cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự Đại hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO