Mặt trận

Phát huy giá trị văn hóa, đưa huyện Đông Anh lên quận

Tuệ Phương 11/05/2024 17:28

Ngày 11/5, Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đông Anh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

z5429953118503-e5efe676de983ff4cde0896c86543fe720240511141332.jpg
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời đề ra 3 khâu đột phá; 9 chỉ tiêu cụ thể và 5 chương trình thống nhất hành động của nhiệm kỳ 2024 - 2029 với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể.

Trong khuôn khổ, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 65 vị là Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029, trong đó có 5 người tham gia Ban Thường trực. Ông Đặng Minh Thắng, tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh khóa XX. Đồng thời cử 5 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời khẳng định, năm 2024 và những năm tiếp theo đất nước và Thủ đô sẽ còn tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, MTTQ huyện Đông Anh cần phát huy vai trò trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân để vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước làm nhiệm vụ hàng đầu. Cùng với đó, huyện tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

z5429952960849-b934dfd9e73a1aecaf2e5e48440b71c120240511141328.jpg
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“Là địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, MTTQ huyện cần tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống mới, bảo vệ cảnh quan môi trường; gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống để văn hoá thực sự là nguồn lực và động lực thúc đẩy phát triển huyện Đông Anh thành quận kiểu mẫu, trung tâm động lực kinh tế phía Bắc của Thủ đô…” bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Mặt trận huyện Đông Anh phát huy vai trò trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên; tham gia hiệu quả, có trách nhiệm trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

Trong dịp này, huyện Đông Anh đã khen thưởng 46 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy giá trị văn hóa, đưa huyện Đông Anh lên quận