Mặt trận

Phối hợp, thống nhất hành động với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"

Tuệ Phương 05/01/2024 15:55

Ngày 5/1, Ủy ban MTTQ phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội. Đây là một trong 3 đơn vị Đại hội điểm cấp xã, phường đầu tiên của Thủ đô Hà Nội.

z5041196681636_6224fa0cef35fdbf45fb1c208fd7a90c.jpg
Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ phường Phú Thượng có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình hành động, nhiệm kỳ 2019 - 2024; quyết định mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029; góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII. Với tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động, MTTQ phường Phú Thượng đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Thượng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

z5041792529359_387aaabcd3d68073780b0cba44649e4f.jpg
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ phường Phú Thượng cũng đã thống nhất chương trình hành động của MTTQ, nhiệm kỳ 2024 – 2029 như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…

z5041196705716_a830e4198c9137466648c7f1b5715c1e.jpg
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng đã phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang, cùng những kinh nghiệm quý báu của các thời kỳ, đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đại hội MTTQ phường lần thứ 14, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của phường.

z5041792333469_c20d326bb4be801e010c29ccae459e5e.jpg
Ủy ban MTTQ phường Phú Thượng khóa XV ra mắt Đại hội.

Ngoài ra, MTTQ phường Phú Thượng còn tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bên cạnh đó, MTTQ phường đã tích cực vận động nhân dân tham gia giám sát và thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát việc thực hiện đảm nhận việc khó của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; tham gia góp ý các dự thảo Luật Đất đai, Luật Thủ đô sửa đổi, phản biện xã hội vào dự thảo phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của phường; giám sát, đánh giá 2.650 lượt đảng viên giữ mối liên hệ thường xuyên với nơi cư trú.

Ngoài ra, MTTQ phường còn tham mưu cấp ủy, chỉ đạo việc tổ chức tốt các hội nghị đối thoại định kỳ của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường... Qua đó, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn phường.


z5042101081055_d4ee8474f8b02a8aec007136413671d2.jpg
Lãnh đạo Mặt trận Trung ương và thành phố cắt băng khánh thành công trình tuyến phố Phú Gia “xanh- sạch- đẹp” chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Về mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, theo Chủ tịch Nguyễn Lan Hương, Ủy ban MTTQ phường Phú Thượng cần tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố. Triển khai thực hiện ít nhất một công trình, dự án, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 và kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo bà Hương, Mặt trận Phú Thượng cần tham gia hiệu quả, có trách nhiệm Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 28, hướng tới Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố.

Ngoài ra, MTTQ phường cũng cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên; xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” để MTTQ thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

z5042101071114_96862e69bccf560822e2e91ce429f1bd.jpg
Cắt băng khánh thành công trình tuyến phố Phú Gia “xanh- sạch- đẹp” chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Nhân dịp này, Đảng ủy – UBND- Ủy ban MTTQ phường Phú Thượng đã cắt băng khánh thành công trình tuyến phố Phú Gia “xanh- sạch- đẹp” chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Để tuyến phố này được mở rộng khang trang, sạch đẹp như hôm nay, UBND phường Phú Thượng đã tổ chức 5 buổi làm việc với 12 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất dọc hai bên phố Phú Gia nhằm tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến đất, bàn giao mặt bằng. Nhờ đó, đến nay công trình đã được thi công, xây dựng, lát gạch, mở rộng đường thêm mỗi bên 3m với diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 480m2, kinh phí 400 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phối hợp, thống nhất hành động với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"