Mặt trận

Quảng Ninh: Bà Nguyễn Thị Phương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cẩm Phả

Ngọc Anh 14/06/2024 16:46

Ngày 14/6, tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cẩm Phả lần thứ XXIII, bà Nguyễn Thị Phương đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cẩm Phả nhiệm kỳ 2024-2029.

Trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã cùng tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cẩm Phả nhiệm kỳ 2019-2024.

z5538334860547_1c34a69c82b074714c049bf71ee25447.jpg
Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Cẩm Phả chào mừng Đại hội.

Trong đó, nổi bật là Ủy ban MTTQ TP Cẩm Phả đã tập trung đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trên cả 4 mặt: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng số lượng sản phẩm tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác truyền thông.

Qua đó, góp phần quan trọng làm tăng hiệu quả vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố như: Xây dựng nông thôn mới; xây dựng "thành phố triệu đóa hồng" và "thành phố không rác thải, sạch đẹp, an toàn"; hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát năm 2023; chuyển đổi, thay thế phao xốp sang phao nổi hợp quy chuẩn trong nuôi trồng thủy sản; GPMB để triển khai, thực hiện các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn;...

z5538334883764_542af0a6e188b4db5439d90d47588fff.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tại Chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ TP Cẩm Phả nhiệm kỳ 2024-2029 đã đặt ra 3 nhiệm vụ đột phá:

Một là phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, quyết tâm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Cẩm Phả với các đặc trưng riêng “đức độ, tài năng, khỏe đẹp, nghĩa tình” và những giá trị cốt lõi của tỉnh, là động lực chủ yếu và là mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để văn hóa, con người Cẩm Phả thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Hai là phát huy vai trò của nhân dân trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ba là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên theo phương châm hướng mạnh về cơ sở để tập trung xây dựng khu dân cư “đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc”; khu dân cư “không rác thải, sạch đẹp, an toàn”.

z5538435311628_c14603a49fc8de64787f851f76292a5b.jpg
Bà Nguyễn Thị Phương được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cẩm Phả khóa XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã tổ chức hiệp thương cử ra 54 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cẩm Phả, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Phương được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cẩm Phả khóa XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Bà Nguyễn Thị Phương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cẩm Phả