Quảng Ninh: Phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển giáo dục thông minh

Đông Bắc 20/09/2023 19:31

Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu trong phát triển giáo dục thông minh, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, dạy học và đánh giá chất lượng…

Ngày 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh họp bàn về 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 29) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tại tỉnh Quảng Ninh đạt trên 89%. Ảnh chụp Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã được công nhận trường chuẩn quốc gia.

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả các giải pháp với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ với các cơ chế, chính sách, nguồn lực ưu tiên cho phát triển giáo dục và đào tạo. Quy mô giáo dục không ngừng được mở rộng, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân. Hiện tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tại tỉnh đạt trên 89%. Cùng với đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bước phát triển mới, cơ bản bảo đảm về số lượng, hợp lý về cơ cấu, nâng cao về chất lượng (tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 84,2%), phân bố khá toàn diện ở các cấp học, địa bàn. Khoảng cách chênh lệch về cơ hội tiếp cận và chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa các vùng miền ngày càng được thu hẹp. Quảng Ninh cũng đã được công nhận đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá cao tinh thần quyết tâm, quyết liệt của các đơn vị, địa phương trong đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương, các cơ sở giáo dục trong tỉnh phải quán triệt nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 5/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục trong giai đoạn tới.

Theo đó, Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu trong phát triển giáo dục thông minh, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, dạy học và đánh giá chất lượng; chậm nhất đến năm 2030, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về trình độ, chất lượng phát triển giáo dục, đào tạo, một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Vùng; tỉnh học tập tham gia mạng lưới thành phố, tỉnh học tập toàn cầu của UNESCO.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch, đề án cụ thể hóa Chỉ thị số 38-CT/TU để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; cân đối, ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách địa phương, kết hợp với huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội theo quy định đầu tư, phát triển giáo dục đào tạo; thường xuyên sâu sát theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển giáo dục thông minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO