Xã hội

Tạo đường ‘găng’ trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh

HẠNH NGUYÊN 29/05/2024 21:42

Để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh trong thời gian tới, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Nguyễn Hoài Sơn đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, có đường găng, cách làm cụ thể rõ từng việc, từng thời gian.

Đại biểu tại hội nghị.
Đại biểu tại hội nghị.

Thị ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2024 xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh, giai đoạn 2021-2025 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Kỳ Anh, 5 tháng đầu năm 2024, nhất sau khi phát động đợt thi đua cao điểm, các xã phường đã tập trung quyết liệt cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

img_0411.jpeg
Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả 5 tháng đầu năm 2024 xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đến nay, thị xã Kỳ Anh có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng các tiêu chí lên phường đối với xã Kỳ Ninh, Kỳ Nam. Xã Kỳ Hoa đạt 19/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Về xây dựng các phường đô thị văn minh, đã đạt 26/54 tiêu chí, 258/312 tiểu tiêu chí. Chương trình giảm nghèo bền vững đạt được những kết quả tích cực.

img_0413.jpeg
Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và nêu các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện đảm bảo đường găng tiến độ đã đề ra.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh, đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, có đường găng, cách làm cụ thể rõ từng việc, từng thời gian, ưu tiên thời gian, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh.

img_0412.jpeg
Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Chung nhận nhiệm vụ mới.

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhấn mạnh, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt phát triển sản xuất, xây dựng mô hình; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tạo bước đột phá cho phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Hoàn thiện quy hoạch, quy hoạch phân khu tạo tiền đề động lực phát triển nhằm nâng cao năng lực quản lý, gắn với chỉnh trang đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị. Các ban ngành liên quan phối hợp hoàn thiện các tiêu chí trong nông thôn mới - đô thị văn minh. “Đề nghị đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị ủy bám sát cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước ngày 30/6/2024”, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, các lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Chung - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thị xã đến nhận nhiệm vụ mới, đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo đường ‘găng’ trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh