Thái Nguyên: Biểu dương 93 Chủ tịch MTTQ cấp xã và Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu

Tuấn Minh - Đức Sơn 10/11/2023 15:59

Ngày 10/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2023; Phát động đợt Thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dự Hội nghị có ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Tiến và 93 đại biểu là các cán bộ Mặt trận tiêu biểu, các cá nhân xuất sắc đại diện cho 177 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và 2.254 Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức chính trị - xã hội đã tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức triển khai tập trung, thống nhất, tạo thành phong trào thi đua rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng, củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân và nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam. Thông qua thực tiễn hoạt động, nhiều tấm gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu, được biểu dương, khen thưởng.

Hội nghị ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn, quý báu của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh Thái Nguyên nói chung, các vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, các Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư nói riêng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đặc biệt, biểu dương 93 cá nhân là các cán bộ Mặt trận tiêu biểu, các cá nhân xuất sắc đại diện cho 177 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và 2.254 Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mặt tại Hội nghị.

Mỗi cán bộ Mặt trận ở cơ sở mặc dù có cách thể hiện khác nhau về phương thức, cách làm nhưng có điểm chung nhất là họ thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào công tác Mặt trận, là những người “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Những việc làm và đóng góp của Chủ tịch Mặt trận cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận thực sự là những nhân tố góp phần quan trọng trong xây dựng phát huy, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong những năm qua, công tác Mặt trận luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị. Những chính sách về công tác Mặt trận cơ bản được đảm bảo, công tác tổ chức cán bộ được tăng cường, kinh phí hoạt động được tăng thêm, đặc biệt là ở khu dân cư. Đó là những nguồn lực hết sức quan trọng bảo đảm hoạt động của Mặt trận các cấp, nhất là các hoạt động ở cơ sở, khu dân cư. Các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mỗi tổ chức đều đã có những phong trào, góp phần củng cố tổ chức, tăng cường tập hợp đoàn viên, hội viên, vị thế của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định rõ nét trong đời sống xã hội.

Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao vai trò của hệ thống MTTQ cấc cấp. Đặc biệt là ở cơ sở là nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phối hợp cùng chính quyền, đặc biệt là phát huy dân chủ ở cơ sở, đóng góp ý kiến vào các nội dung công việc ở cơ sở.

“Cá nhân tôi cảm thấy rất xúc động và có niềm tin lớn hơn đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, những người đang trực tiếp tổ chức triển khai các nhiệm vụ, đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, quên đi lợi ích cá nhân, tất cả vì lợi ích cộng đồng, cho khu dân cư, cho nhân dân ngày càng có đời sống tốt hơn cả về vật chất và tinh thần”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Tiến khen thưởng các đại biểu tiêu biểu dự Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn cũng cho hay, với chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở đã làm tốt công tác vận động, tập hợp nhân dân để xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước không còn diễn ra hình thức nữa, mà diễn ra thực chất hơn, đi vào cuộc sống nhiều hơn. Quan trọng nhất là phải được nhân dân đón nhận và nhân dân nhận thấy đây là quyền và lợi ích sát sườn của mình.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị MTTQ tổ chức tốt Đại hội MTTQ các cấp. Thông qua Đại hội MTTQ các cấp để tổ chức và phát động được nhiều các phong trào thi đua sôi nổi, đổi mới hơn nữa công tác Mặt trận và đặc biệt qua mỗi lần Đại hội góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Tiến chúc mừng 93 đại biểu, gồm 36 đại biểu là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, phường, thị trấn và 57 vị Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã về dự Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Tiến phát động đợt Thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, đóng góp vào những thành tích chung của tỉnh, phải kể đến những đóng góp tích cực, hiệu quả mà trực tiếp là đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh, đặc biệt đội ngũ cán bộ là Chủ tịch MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Những cán bộ mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn lặn lội với các Phong trào “ăn cơm nhà” lo việc làng, việc xã, hết lòng tận tụy với nhân dân.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Tiến đã phát động đợt Thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, tinh thần đợt Thi đua là phát huy tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết, quyết tâm tạo ra sức mạnh tổng hợp, sức mạnh nội sinh từ trong nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Các đại biểu tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm làm công tác Mặt trân ở cơ sở.

Thi đua, vận động, tập hợp, xây dựng, củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, tự tin, đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong tâm công tác Mặt trận năm 2023-2024. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn xây dựng xây nông thôn mới, đô thị văn minh”...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên: Biểu dương 93 Chủ tịch MTTQ cấp xã và Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO