Các cuộc vận động

Thái Nguyên huy động gần 14.000 tỷ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Thành Vân - Toán Nguyễn 18/03/2024 10:25

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành, năm 2024, toàn tỉnh sẽ huy động gần 14.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn lồng ghép, vốn huy động từ người dân, doanh nghiệp thực hiện Chương trình NTM là trên 1.700 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là hơn 231 tỷ, vốn lồng ghép các chương trình, dự án: 450 tỷ; vốn ủng hộ, đóng góp của người dân, doanh nghiệp: 380 tỷ đồng. Ngoài ra, số vốn tín dụng (người dân vay phát triển sản xuất,...) dự ước khoảng 12 nghìn tỷ đồng.

Mục tiêu của tỉnh Thái Nguyên hướng đến trong năm 2024 là có ít nhất 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các địa phương đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

12.jpg
Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ huy động 14.000 tỷ đồng xây dựng NTM. Ảnh: Toán Nguyễn.

Còn trong năm 2023,tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn lồng ghép, vốn huy động từ người dân, doanh nghiệp thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023 đạt gần 2.100 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là trên 277 tỷ đồng; ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) là trên 891 tỷ đồng, số còn lại được huy động từ nhiều nguồn khác nhau.

Từ việc huy động các nguồn lực, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, toàn tỉnh có 118/126 xã đạt chuẩn NTM; 33 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM là Định Hóa và Đại Từ…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên huy động gần 14.000 tỷ xây dựng nông thôn mới năm 2024