Thẩm tra kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới

24/10/2023 16:54

Ngày 24/10, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia làm trưởng đoàn đã có chương trình làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh về thẩm tra kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới (NTM) của các huyện Tam Nông, Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.


Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia phát biểu kết luận hội nghị.

Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM do MTTQ các cấp thực hiện sau khi các địa phương đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM để xét công nhận kết quả xây dựng NTM tại các địa phương. Việc lấy ý kiến khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; đồng thời, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân trong quá trình xây dựng NTM để có những điều chỉnh kịp thời để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình, đạt mục tiêu đã đề ra.

Triển khai nhiệm vụ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM, Ban Thường trực MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác, tuân thủ đúng quy định, thể hiện sự đồng thuận của người dân.

Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện, tổ chức thẩm tra hồ sơ xét công nhận các huyện đạt chuẩn NTM. Trên cơ sở đó, các huyện Tam Nông, Thanh Ba đã khẩn trương tổ chức thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM. Ban Công tác mặt trận chủ trì cùng các tổ chức, đoàn thể ở khu dân cư đến từng hộ gia đình để phát phiếu và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị huyện đạt chuẩn NTM năm 2022; tổng hợp kết quả, báo cáo MTTQ cấp trên theo quy định.

Đến nay, công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM của các huyện Tam Nông, Thanh Ba đã hoàn thành, đảm bảo khách quan, đề cao vai trò chủ thể, giám sát của nhân dân và MTTQ các cấp trong xây dựng NTM. Kết quả lấy ý kiến, tỉ lệ các hộ dân đồng tình, hài lòng rất cao với quá trình tổ chức thực hiện và kết quả xây dựng NTM trên địa bàn để đề nghị công nhận các huyện Tam Nông, Thanh Ba đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Việc lấy ý kiến được tổ chức tại 100% khu dân cư ở 29 xã của hai huyện, với trên 70% hộ dân tham gia ý kiến. Tỉ lệ hài lòng của người dân ở các nội dung về xây dựng NTM đạt trên 99,5%. Một số ý kiến chưa hài lòng về kết quả xây dựng NTM chủ yếu liên quan đến hệ thống thủy lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất; hệ thống điện còn yếu; công tác thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt chưa triệt để...

Các đại biểu tại hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân liên quan đến một số ý kiến chưa hài lòng; đồng thời định hướng, gợi mở những giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng NTM cũng như tổ chức triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đảm bảo khách quan, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả xây dựng NTM mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai huyện Tam Nông, Thanh Ba đã nỗ lực đạt được trong thời giam qua và biểu dương công tác triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM của MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy yêu cầu, thời gian tới các địa phương tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM để nâng cao sự hài lòng của người dân. Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM đảm bảo đúng yêu cầu, quy định trong quá trình tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên nêu cao vai trò, trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hơn nữa để phong trào xây dựng NTM nâng cao ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng các tiêu chí được nâng cao, bền vững.

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế hai khu dân cư NTM của huyện Tam Nông là khu 10, xã Dân Quyền và khu 6, xã Hương Nộn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thẩm tra kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới