Yêu cầu giáo viên chủ động nghiên cứu SGK lớp 2, lớp 6 qua internet

Dung Hòa 24/02/2021 06:21

Sở GDĐT Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tổ chức giới thiệu, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa (SGK) cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL,GV). Mục tiêu đặt ra là 100% GV dạy lớp 2 và lớp 6 tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK.

Cụ thể, Sở GDĐT Hà Nội phấn đấu hoàn thành việc bồi dưỡng GV trước ngày 31/7/2021 theo đúng chỉ đạo của Bộ GDĐT.

Sở đề nghị các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình GDPT 2018, trước mắt là lớp 1, 2, 6 từ rà soát đội ngũ, tập huấn CBQL, GV theo các modun.

Để bảo đảm việc tổ chức bồi dưỡng GV hiệu quả, đúng tiến độ, Sở yêu cầu các nhà trường phổ biến đầy đủ danh mục SGK ở hai khối lớp này cho các GV; đề nghị toàn bộ GV dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 chủ động tìm hiểu, nghiên cứu SGK mới qua internet theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu cầu giáo viên chủ động nghiên cứu SGK lớp 2, lớp 6 qua internet