: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:16:00 14/06/2019

Phát hiện hàng loạt cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Thông tin tại hội nghị đánh giá kết quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 (diễn ra ngày 12/6 do UBND TP Hà Nội tổ chức) cho biết: Trong công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hà Nội đã lập 699 đoàn thanh, kiểm tra.

Theo đó, đã tiến hành kiểm tra 18.989 cơ sở, trong đó, 15.501 cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chiếm tỉ lệ 81,6%. Tổng số cơ sở vi phạm là 2.853 cơ sở; 210 cơ sở bị phạt cảnh cáo; 133 cơ sở bị huỷ sản phẩm; 52 cơ sở bị đóng cửa và 1.317 cơ sở bị nhắc nhở. 

Đại diện Sở Y tế Hà Nội đã thông báo kết quả công tác chuẩn bị cho triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội. 

Dự kiến sẽ tổ chức thanh tra chuyên ngành từ 10/7/2019 đến 9/7/2020.

X. Thủy