Bà Rịa - Vũng Tàu: Sẽ thu hồi đất bị ‘đắp chiếu’ trong các khu công nghiệp

CHÍNH TÀI

Ngày 27/9, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ông Nguyễn Công Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký, ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND quy định về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề khi không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ thu hồi đất trong các trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất. Nếu bên thuê đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) nhưng không giao nộp bản gốc, khi bị thu hồi đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền hủy sổ đỏ đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách sổ đỏ đã bị hủy gửi Sở TN-MT, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử.

Đối tượng áp dụng là tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư theo hình thức thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; doanh nghiệp (DN); tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; cơ quan, đơn vị nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đầu tư, quản lý đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

Từ ngày 3/10/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ thu hồi đất trong các trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.
Từ ngày 3/10/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ thu hồi đất trong các trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Tại quyết định này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng hướng dẫn quá trình thu hồi đất trong các trường hợp vi phạm tiến độ. Cụ thể, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị các trường hợp chậm tiến độ, không đưa vào sử dụng cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với dự án trong khu công nghiệp); Sở Công thương (đối với dự án trong cụm công nghiệp, làng nghề) và tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để xem xét và xử lý.

Đối với trường hợp sổ đỏ đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm thông báo cho tổ chức tín dụng xử lý hợp đồng thế chấp và nộp lại sổ đỏ đã cấp theo quy định. Sau khi có kết luận của UBND tỉnh xử lý việc không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất của bên thuê đất, thuê lại đất, Sở TN-MT chịu trách nhiệm tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi diện tích đất vi phạm của bên thuê đất, thuê lại đất.

Trường hợp bên thuê đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trước ngày 1/7/2014 mà không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất thì doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trong quá trình thu hồi, việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng quy định chi tiết trách nhiệm của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/10/2022.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất