Bằng tốt nghiệp giáo dục đại học có ghi hạng tốt nghiệp

Dung Hòa

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục ĐH. Văn bằng giáo dục ĐH bao gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/3.

Theo Thông tư, có 10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH, bao gồm tên văn bằng theo trình độ đào tạo; ngành đào tạo; tên cơ sở cấp văn bằng; họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng; địa danh, ngày, tháng, năm cấp văn bằng... Đáng chú ý, trên văn bằng giáo dục ĐH vẫn có ghi nội dung về hạng tốt nghiệp của người học, khác với dự thảo trước đó của Bộ GDĐT là bỏ nội dung này.

Thông tư còn quy định: Phụ lục văn bằng giáo dục ĐH có thông tin về kết quả học tập, bao gồm điểm học phần hoặc môn học; điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp của người học...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất