Bộ Nội vụ trả lời về vấn đề 'thừa cấp phó'

N.Khánh

Ông Nguyễn Văn Lượng, quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế cho rằng, thừa cấp phó vốn đã sai luật, cho nên địa phương phải chủ động sắp xếp tuân thủ luật.

Sáng 14/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức; Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến nêu những vướng mắc khi thực hiện Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên chức được nêu ra. Có ý kiến băn khoăn đặt vấn đề, người đang trong thời gian xem xét kỷ luật có được chuyển vào công chức không? Nghị định 107 liên quan đến điều khoản chuyển tiếp đó là trong quá trình sắp xếp lại các sở, phòng nếu số lượng cấp phó nhiều hơn quy định sẽ có lộ trình là 3 năm để thực hiện theo luật. Tuy nhiên, chưa có quy định với phòng không sắp xếp nhưng thừa cấp phó thì sẽ thực hiện theo lộ trình nào?

Trả lời vấn đề thừa cấp phó với những đơn vị không sắp xếp lại ông Nguyễn Văn Lượng, quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế cho rằng, thừa cấp phó vốn đã sai luật, cho nên địa phương phải chủ động sắp xếp tuân thủ luật. Còn đối với các phòng, ban sau khi sắp xếp lại mà thừa cấp phó mới có điều kiện chuyển tiếp là 3 năm. Liên quan đến vấn đề biên chế, ông Lượng cho biết thêm, địa phương có thể thành lập tổ chức mới, nhưng trên cơ sở những biên chế được giao và không vượt quá số lượng này.        

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất