Bù Đăng (Bình Phước): Điểm sáng làm đường giao thông

T.M

Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thế nhưng trong 2 năm (2015-2016) Bù Đăng đã làm được 84km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 11 tỷ đồng. Đặc biệt, cùng với phong trào làm đường, người dân Bù Đăng còn đóng góp trên 8 tỷ đồng làm 233,22km đèn đường…

Để có được kết quả khả quan này, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong huyện đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa cũng như lợi ích thiết thực của những con đường sẽ mang lại gì cho đời sống, sinh hoạt của họ. Đồng thời tuyên truyền nhân dân phát huy tinh thần làm chủ trong việc bàn bạc, quyết định, lựa chọn cách làm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, các xã, thị trấn luôn tranh thủ uy tín của già làng, người có uy tín để tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia, nên kết quả thu về luôn rất đáng phấn khởi.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất