: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 22/07/2019

Hà Giang: Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Tính đến hết tháng 6/2019, tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Hà Giang đạt gần 590 tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hóa đạt khoảng 65 tỷ đồng.

Chia sẻ về khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng NTM, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh cho rằng, do đặc thù của tỉnh Hà Giang cũng như nguồn lực hạn chế nên những năm qua, tỉnh tập trung cho hai lĩnh vực là làm đường bê tông nông thôn và đẩy mạnh sản xuất, tạo thu nhập cho người dân. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn- Phó Chánh Văn phòng Thường trực điều phối xây dựng NTM tỉnh Hà Giang, năm 2019 Hà Giang đặt mục tiêu thực hiện nâng tiêu chí nông thôn mới, toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí, 5 xã hoàn thành chuẩn NTM.

Hương Giang