Nhiều cách làm hay trong vận động dùng hàng Việt

Hạnh Nhân

Thời gian qua, MTTQ tỉnh Lai Châu đã vận động nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc từng bước hình thành nét đẹp trong văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam, ưu tiên lựa chọn sản phẩm hàng hoá thương hiệu Việt.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu Sìn Văn Sủ, nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng Lai Châu với hàng Việt Nam, MTTQ tỉnh đã treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các chợ, trung tâm thương mại, các trục đường chính. 

Với nỗ lực đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa trong năm 2018 bằng nhiều cách làm thiết thực, đặc biệt ở cấp huyện, Ban Chỉ đạo huyện Tam Đường đã phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại 10/14 xã, thị trấn và phạt hành chính 5 cơ sở vi phạm. 

MTTQ huyện Sìn Hồ đã lồng ghép tuyên truyền 11 buổi về sử dụng hàng hoá Việt Nam cho 876 người tham dự. Huyện Phong Thổ đã phối hợp với Ban Chỉ đạo VSATTP của UBND huyện kiểm tra 14 cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hoá trên địa bàn các xã, thị trấn, phát hiện 7 cơ sở vi phạm về kinh doanh,  đã lập biên bản vi phạm xử phạt trên 10 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với phòng Y tế, phòng Kinh tế huyện mở 2 hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động tại 2 xã Mường So và Ma Ly Pho thu hút các hộ tiểu thương và nhân dân trên địa bàn tham gia .

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu Sìn Văn Sủ chia sẻ: MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn 8/8 huyện, thành phố triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của MTTQ và trên các cuốn Thông tin công tác Mặt trận.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vận động bằng các chương trình hành động cụ thể và phù hợp với thực tế ở mỗi địa phương. 

Phát huy những kết quả đạt được, để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, theo ông Sìn Văn Sủ, trong năm 2019, tỉnh Lai Châu tiếp tục chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả của cuộc vận động. Đồng thời nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động. Tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Cùng hướng về biển, đảo Việt Nam

Cùng hướng về biển, đảo Việt Nam

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Cục tuyên huấn Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về biển đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” khu vực phía Bắc năm 2020.

Xem nhiều nhất