: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 - Chủ nhật, 07/10/2018

Trà Vinh: Tăng cường vận động người dân góp sức xây dựng nông thôn mới

Sơ kết chương trình xây dựng nông thôn (NTM) mới 9 tháng năm 2018, tỉnh Trà Vinh đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu có 11 xã đạt chuẩn NTM của năm 2018.

Cụ thể, theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Trà Vinh, trong số 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018, hiện có 1 xã đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí, 6 xã còn lại đạt 8 - 15 tiêu chí. Khó khăn nhất trong xây dựng NTM của tỉnh hiện nay là việc xóa hộ nghèo; xóa nhà ở tre lá, tạm bợ để xây dựng mới đảm bảo “3 cứng” đạt tiêu chuẩn theo qui định của Bộ Xây dựng về nhà ở dân cư của xã NTM.

Để tháo gỡ, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức hiểu đúng về mục đích, ý nghĩa Chương trình quốc gia xây dựng NTM, xóa bỏ ý nghĩ trông chờ, ỷ lại, tự lực vươn lên để cải thiện cuộc sống gia đình…    

P.Sơn