: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:21 07/02/2020

Xây dựng nông thôn mới ở Cẩm Giàng (Hải Dương): Hướng tới sự hài lòng của người dân

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” toàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.  Năm 2018,  huyện Cẩm Giàng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới ở Cẩm Giàng (Hải Dương): Hướng tới sự hài lòng của người dân

Xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. 

Đạt được kết quả trên, MTTQ các cấp trong huyện, đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận thôn, khu dân cư đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết phát huy sức mạnh thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Theo ông Vũ Thạch Bồn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Giàng, để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả, Ban Thường trực MTTQ huyện đã xây dựng Kế hoạch về việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý nghĩa của Cuộc vận động tới Ban Thường trực MTTQ xã và toàn thể Trưởng Ban Công tác Mặt trân thôn, KDC trên địa bàn cũng như các tổ chức thành viên nòng cốt của Mặt trận để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Tại địa bàn dân cư,  hệ thống MTTQ đã thực hiện hiệu quả chức năng tập hợp, tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý có trách nhiệm và thực hiện hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong việc huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới.  MTTQ các cấp trong huyện xác định đây là chìa khóa, là động lực để huy động mọi nguồn lực trong nhân dân và xã hội, và là phương tiện hữu hiệu trong phòng chống tham nhũng lãng phí, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đối với các công trình xây dựng ở các thôn, xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND xã chỉ đạo Ban TTND phân công thành viên phù hợp để tham gia giám sát các công trình trên địa bàn, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, kịp thời phát hiện sớm những sai phạm và phản ánh về Ban Thường trực MTTQ xã, thị trấn thống nhất giải quyết, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, đặc biệt tạo niềm tin trong nhân dân tiếp tục đóng góp công, của, hiến đất làm đường, công trình phúc lợi của xã, thôn….

Kết quả, từ năm 2011 đến nay, toàn huyện Cẩm Giàng đã huy động các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đạt 1.976,28 tỷ đồng trong đó chỉ riêng huy động từ nhân dân đóng góp là 148,5 tỷ đồng, nguồn đóng góp từ con em của xã, thôn, tổ chức, đơn vị tài trợ là 182,7 tỷ đồng. Và một kết quả đáng ghi nhận là trên địa bàn toàn huyện không có tình trạng nợ đọng xây dựng trong xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện bảo đảm chuẩn NTM, 100% xã, thị trấn có hệ thống điện đạt chuẩn,  trên địa bàn huyện không còn nhà dột nát, nhà tạm….Không chỉ dừng lại ở đó, để đảm bảo quá trình xây dựng nông thôn mới  đảm bảo thực chất, hiệu quả bền vững, trong 2 năm 2017 và 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Giàng đã chọn nội dung đột phá từ việc MTTQ các cấp trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao sự hài lòng của người dân.  Kết quả từ việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới tại 8 xã trên địa bàn có tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 97,7%.

Trung Hiếu