Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Giảm hộ nghèo bằng những mô hình thiết thực

T.Hóa

Thời gian qua UBND huyện Chiêm Hóa phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng nỗ lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bằng rất nhiều cách làm hiệu quả.

Các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất được quan tâm thực hiện; đã giải quyết việc làm mới cho 2.246 lao động; tổ chức 8 lớp dạy nghề cho 265 lao động nông thôn.

Huyện cũng  giải quyết cho 1.915 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ lãi suất vay cho 830 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 23.224 triệu đồng, tổ chức hướng dẫn tập huấn kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo; triển khai xây dựng các mô hình sản xuất lúa, ngô, mô hình đậu xanh giống mới cho năng suất cao; triển khai thực hiện các mô hình thâm cánh mía nhằm nâng cao năng suất, sản lượng.        

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất