: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
21:47:27 - Thứ tư, 27/06/2018

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: 'Phải làm sạch nhà mình trước'

Ngày 27/6, Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác dẫn đầu đã làm việc tại Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Phải làm sạch nhà mình trước

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc làm việc, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng muốn Bộ Nội vụ làm rõ một số vấn đề như: Biên chế và tiền lương.

Theo ông Mai Tiến Dũng, chỉ tiêu 6 năm phải giảm 10% biên chế. Nhưng qua kiểm toán tại 13 bộ, 14 địa phương, việc giao chỉ tiêu biên chế, tiếp nhận sử dụng biên chế, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập vượt tới hơn 63.200 người.

“Tôi biết, khi bí lên là dùng cả lao động hợp đồng, biên chế viên chức làm ở trong đơn vị hành chính, tức là ngồi ở phòng công chức nhưng không phải là công chức” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Ông Dũng nói thêm, “vừa rồi, nhiều bộ, ngành, địa phương đề nghị bổ sung biên chế công chức. Nhưng chúng ta không thể thực hiện sai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Kết luận 17, dứt khoát không thể chấp nhận phình bộ máy để tăng biên chế công chức và viên chức”. 

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, “Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ sâu sát, đốc thúc quyết liệt để giúp Thủ tướng thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, biên chế, đầu tư xây dựng. Hiện cả nước có khoảng 3,1 triệu công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách, nếu tiết kiệm chi cho đội ngũ này sẽ làm được nhiều việc” - ông Mai Tiến Dũng nêu.  

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cảm ơn Thủ tướng đã đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng giao cho Bộ.

Theo Bộ trưởng, hiện Bộ này đã sắp xếp tổ chức bộ máy, với cơ cấu biên trong chỉ giảm 1 đầu mối, nhưng giảm 4 đơn vị đào tạo. Và đến giờ này ở Bộ không còn cấp phòng trong Vụ chuyên môn.

“Bộ Nội vụ được giao 617 biên chế, chúng tôi đăng ký đến năm 2021, Bộ Nội vụ giảm 15% biên chế và xin cam kết với Chính phủ là giảm từ 15% trở lên” - ông Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Về vấn đề tinh giản biên chế, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cần tiếp tục phân cấp cho các địa phương.

Đồng thời, mở thêm 4 đối tượng trong Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế, giảm thủ tục, giảm tiêu chí thì mới đạt được tỷ lệ 10% trở lên.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, công tác thanh tra, kiểm tra là nhiệm vụ rất quan trọng. Bộ đã đề xuất và Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, đia phương rà soát, thanh tra, kiểm tra công vụ.

“Không phải đi thanh tra, kiểm tra người ta mà mình không làm. Mỗi năm, các đơn vị trực thuộc Bộ cũng phải kiểm tra 30%. Nội dung cũng xoay quanh vấn đề tổ chức biên chê, thi tuyển, tuyển dụng, chế độ chính sách…” - Bộ trưởng cho biết, ông đã nói với các đơn vị trực thuộc là “trước khi làm sạch nhà người khác thì phải làm sạch nhà mình trước”.   

 L.Bình