: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:30:00 10/06/2015

Càng gần dân, càng có điều kiện nghe dân

Bà Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH cho rằng: Cơ quan dân cử ở địa phương là cơ quan gần gũi nhất, đại diện cho tiếng nói của cử tri nhưng thời gian qua lại hoạt động chưa hiệu quả. Vì vậy, thời gian tới cần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát để cơ quan dân cử thực là chỗ dựa của dân.

PV: Có ý kiến cho rằng trừ giám sát của QH là giám sát tối cao, còn lại hầu như các giám sát khác không được tiếp thu. Vậy Luật Hoạt động giám sát QH, HĐND ra đời có giải quyết được tình trạng này không, thưa bà?

Càng gần dân, càng có điều kiện nghe dân

Bà NGUYỄN THANH HẢI: Hoạt động giám sát thể hiện nhiều mặt như hoạt động chất vấn, hoạt động giám sát tối cao của QH, việc giám sát của các Ủy ban của QH về các chuyên đề cũng là giám sát. Rõ ràng, thời gian qua, việc giám sát này đã đạt được nhiều kết quả tích cực và được cử tri hết sức quan tâm. Ngay cả việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, việc lấy phiếu tín nhiệm bầu các chức danh cấp cơ sở cũng là một trong những hình thức giám sát của QH đã tạo nên hiệu ứng, thu hút sự quan tâm của  nhiều cử tri. 

Đấy là đối với hoạt động giám sát của QH, còn ở cơ sở vẫn còn nhiều điều phải bàn. Thực tế, cơ quan dân cử ở địa phương là nơi gần người dân nhất, có điều kiện để phát huy vai trò của mình. Đây là cơ quan có thể lắng nghe ý kiến của người dân nhanh, kịp thời. Tuy nhiên thời gian vừa qua cho thấy, hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương chưa được như mong muốn .

Theo bà đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cơ quan dân cử ở cơ sở giám sát thiếu hiệu quả?

- Sở dĩ để xảy ra tình trạng này có lý do chủ quan là do điều kiện về cơ sở vật chất, thiếu người, nhiều người kiêm nhiệm,…Đặc biệt, cơ chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa rõ ràng cũng là lý do khiến hoạt động giám sát của cơ quan dân cử chưa thực sự hiệu quả.

Làm gì để nâng cao hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát của cơ quan dân cử ở cơ sở thưa bà?

- Nghị quyết Trung ương đã khẳng định rõ, cơ quan dân cử ở cơ sở là hết sức quan trọng và ở đâu mà có chính quyền thì ở đó sẽ có cơ quan dân cử để giám sát. Bởi vậy, hoạt động của cơ quan dân cử trong thời gian tới cần phải tạo điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí, sao cho các cơ quan dân cử hoạt động bài bản và khoa học, thực sự là cơ quan đại diện cho tiếng nói của cử tri và giám sát hoạt động của các cơ quan hành pháp tại cơ sở.

Theo tôi, việc đẩy mạnh đa dạng hóa các loại hình giám sát đã được đề cập tới trong Luật Hoạt động giám sát của QH, HĐND lần này. Tôi tin rằng trong thời gian tới, Luật sẽ có tác dụng thúc đẩy các hoạt động giám sát, là một trong những chức năng của QH cũng như các ĐBQH đối với công tác thực thi pháp luật.

Trân trọng cảm ơn bà!

Nhóm PV