Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững

Trung Hiếu Ảnh: Quốc Anh

Chiều 3/10, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ký Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự lễ ký kết có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh cùng các thành viên Chính phủ, các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo của 5 tổ chức chính trị - xã hội.

Theo Nghị quyết liên tịch, mục tiêu của sự phối hợp là góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ phát động để vận động toàn dân hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của Nhà nước, xã hội.

Theo Nghị quyết liên tịch, nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực, ưu tiên giải quyết các vấn đề bức xúc về đời sống của nhân dân ở cơ sở, cộng đồng dân cư.

Theo đó Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương, phân công trách nhiệm các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức vận động các hộ gia đinh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung trọng tâm là thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nguồn lực, chăm lo sức khỏe nhân dân, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái.

Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chấp hành đúng pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Nghị quyết liên tịch nêu rõ MTTQ các cấp tổ chức vận động các hộ gia đình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa là cơ sở để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ hoặc theo thẩm quyền hướng dẫn các địa phương lồng ghép phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" ở cơ sở, khu dân cư với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nghị quyết liên tịch cũng nêu việc tổ chức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo đó, MTTQ Việt Nam sẽ giám sát việc bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, nợ đọng xây dựng nông thôn mới; giám sát quá trình bình xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn kiểu mẫu; việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Giám sát việc lập quy hoạch và thực hiện xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị; giám sát công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh…

Định kỳ sẽ giao ban, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất