: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 11/04/2019

Hà Nội: 5 quận, huyện thí điểm sắp xếp người hoạt động không chuyên trách

Đó là thông tin tại Hội nghị lần thứ XVIII Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra hôm qua 10/4. 

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn 5 quận, huyện gồm: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ để giao nhiệm vụ xây dựng các Đề án thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo khảo sát, đánh giá, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện đề án để triển khai thực hiện. Với nội dung này, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hoá Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 29/11/2018 về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội”; đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).     

A.Anh