: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:00:00 12/11/2017

[Infographic] Những nội dung chính của Tuyên bố Đà Nẵng

APEC 2017 thông qua Tuyên bố Đà Nẵng "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung".