: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:19:29 30/08/2019

Trung hiếu bên Người

Ngày 30/8, tại Hội trường BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm PT-TH Quân đội phối hợp tổ chức Tọa đàm “Trung hiếu bên Người”.

 

Trung hiếu bên Người

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Tại Tọa đàm, nội dung các tham luận tập trung về thân thế sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là những phân tích làm sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc của Người về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước; chăm lo đối với con người và thế hệ trẻ; quản lý xã hội, chính sách xã hội, an sinh xã hội sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta giành thắng lợi...

Qua đó khẳng định giá trị của Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán những tư tưởng, hành vi sai trái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Ngoài ra, các phát biểu còn tập trung xác định giải pháp trong công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo tư tưởng của Người, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin của tuổi trẻ Quân đội xứng đáng là lực lượng xung kích đi đầu thực hiện Di chúc của Người trong giai đoạn cách mạng mới; về tổ chức phong trào hành động cách mạng nhằm tập hợp, giáo dục thanh niên; những mô hình, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cách thức tổ chức, triển khai và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của tuổi trẻ các đơn vị...

 Hoàng Minh
Ảnh: Khánh Hà