: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:21 12/09/2019

Quảng Nam: Công trình điện mặt trời trên mái nhà tăng nhanh

Ngày 11/9, Điện lực Quảng Nam cho biết, tại địa phương này công trình điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN) tăng nhanh và bước đầu cho thấy đạt hiệu quả cao.

Nếu như từ năm 2018 về trước, toàn tỉnh chỉ có 10 công trình ĐMTMN với tổng công suất 58 kWp, thì 9 tháng năm nay đã tăng gấp 16 lần, công suất lắp đặt gấp 30 lần, đã có 159 khách hàng đầu tư công trình này.

Ngoài sử dụng cho gia đình, nguồn điện dư ra của chủ đầu tư công trình đã được bán lại cho Điện lực Quảng Nam. Đến đầu tháng 9/2019, tổng số tiền Điện lực Quảng Nam đã thanh toán cho khách hàng trên 203 triệu đồng.         

Tấn Thành