CQĐT tỉnh tiếp nhận thông tin về thanh tra dự án Mường Thanh Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại

Ngày 25/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho Đại Đoàn Kết biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã tiếp nhận thông tin từ Thanh tra tỉnh chuyển sang về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh để xây dựng dự án khu tổ hợp khách sạn (gọi tắt là Dự án Mường Thanh Quảng Nam).

Trong khi đó ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh thanh tra tỉnh xác nhận đã có văn bản số 489/TTT-Nv2 ngày 15/5/2023 về việc chuyển thông tin sang Công an, về nội dung liên quan đến kết quả thanh tra Dự án Mường Thanh Quảng Nam, tại khu đất số 101 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong đó có việc thuê đất xây dựng dự án nói trên không tổ chức đấu giá đất theo quy định của pháp luật để CSĐT xem xét và thực hiện theo thẩm quyền.

Một góc khách sạn Mường Thanh tại TP Tam Kỳ
Một góc khách sạn Mường Thanh tại TP Tam Kỳ

Dự án nói trên được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 62/CN-UBND ngày 16/9/2014 theo tiêu chuẩn 4 sao với quy mô 200 phòng, cao 20 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 28.000m2; khu trung tâm thương mại cao 3 tầng với tổng diện tích sàn 2.500m2; khu cafe, giải khát cao 2 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 1.100m2?; công trình dịch vụ thể thao khác. Tổng mức đầu tư để thực hiện dự án 490 tỷ đồng bằng nguồn vốn góp, thời gian hoạt động 50 năm, tiến độ thực hiện: Khởi công xây dựng công trình tháng 9/2014, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động từ tháng 9/2016.

Qua kết quả thanh tra cho thấy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh cơ bản đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng Dự án Mường Thanh Quảng Nam; hoàn thành, đưa dự án toàn bộ dự án đi vào hoạt động từ tháng 9/2016 theo đúng tiến độ đã cam kết; nộp đầy đủ tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan vào ngân sách Nhà nước. Hiệu quả đầu tư của dự án tương đối cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, quá trình đầu tư xây dựng dự án vẫn còn những tồn tại như: “Việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê đất đã được giải phóng mặt bằng không qua đấu giá để thực hiện dự án là không đúng quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008; điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003, điểm d khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, điểm đ khoản 1 Điều 3 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuế đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ; khoản 5 Điều 1 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam”, kết luận nêu rõ.

Dự án Mường Thanh Quảng Nam cho thuê đất không qua đấu giá đất.
Dự án Mường Thanh Quảng Nam cho thuê đất không qua đấu giá đất.

Còn nữa: “Việc xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất từ ngày 16/9/2014 đến ngày 16/9/2019 không đủ cơ sở, không có hồ sơ chứng minh, không đúng theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất”.

Cũng như: “Không thu hồi tiền đền bù giải phóng mặt bằng đã hình thành tài sản cố định số tiền 18.604.067.015 đồng đối với đơn vị thuê đất là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh là không đúng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.

Kết luận thanh tra cũng cho rằng: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam quản lý xây dựng chưa chặt chẽ, không thanh tra, kiểm tra để chủ đầu tư xây dựng công trình không đúng theo giấy phép xây dựng đã cấp (chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ Huỳnh Thúc Kháng thực tế là 7,66 m, trong khi giấy phép xây dựng được cấp là 7,95 m).

Thanh tra tỉnh đã chuyển thông tin thanh tra dự án Mường Thanh qua Công an tỉnh.
Thanh tra tỉnh đã chuyển thông tin thanh tra dự án Mường Thanh qua Công an tỉnh.

Từ đây Thanh tra tỉnh kiến nghị, Đối với Sở Tài chính: Tổ chức kiểm điểm theo quy định đối với bộ phận chuyên môn và cá nhân có liên quan có thiếu sót trong việc kiểm tra, đánh giá phương án đề xuất giá đất sản xuất kinh doanh của UBND TP Tam Kỳ tại Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 16/6/2014, dẫn đến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê đất dự án nói trên không đủ cơ sở, không đúng quy định.

Đối với Sở Xây dựng, tổ chức kiểm điểm theo quy định đối với bộ phận chuyên môn và cá nhân có liên quan có thiếu sót trong quá trình thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng để chủ đầu tư xây dựng công trình chưa đúng với giấy phép xây dựng đã cấp.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố Tam Kỳ và các đơn vị có liên quan xác định lại giá đất cụ thể đối với khu đất cho Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mường Thanh thuế tại thời điểm cho thuê đất, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất thể để làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất theo đúng quy định về pháp luật đất đai.

Đối với UBND thành phố Tam Kỳ: “Tổ chức kiểm điểm theo quy định đối với tập thể lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2010 - 2015, có liên quan đến việc đề xuất giá đất sản xuất kinh doanh đối với khu đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê không đủ cơ sở, không đúng quy định; không theo dõi, quản lý và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý khoản chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê”.

Một góc dự án Mường Thanh Quảng Nam tại TP Tam Kỳ.
Một góc dự án Mường Thanh Quảng Nam tại TP Tam Kỳ.

Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ có trách nhiệm chỉ đạo xử lý, đôn đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh nộp khoản chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hình thành tài sản cố định với số tiền 18.604.067.015 đồng vào ngân sách nhà nước. Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh khoản chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hình thành tài sản cố định với số tiền 18.604.067.015 đồng. Cùng với đó là yêu cầu xử lý một số vấn đề khác liên quan đến dự án.

Trước đó, ngày 9/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Văn bản số 2785/UBND-NCKS về chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận và kiến nghị xử lý của Thanh tra tỉnh. Yêu cầu các đơn vị liên quan và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Thanh tra tỉnh trước ngày 23/6/2023.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106011932 đăng ký lần đầu ngày 15/10/2012 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp với vốn điều lệ 2.799.250.010.000 đồng, người đại diện theo pháp luật của Công ty là bà Lê Thị Hoàng Yến, chức vụ Tổng Giám đốc. Trụ sở chính của công ty đặt tại: Số nhà 25, tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất