: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:17:18 18/06/2019

Chọn khâu đột phá, nâng vị thế Mặt trận

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, MTTQ tỉnh Thái Nguyên cần chọn đúng khâu đột phá để có những chuyển biến rõ nét, nhằm nâng cao vị thế Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Chọn khâu đột phá, nâng vị thế Mặt trận

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì duyệt Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.

Báo cáo tiến độ chuẩn bị đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Phạm Thái Hanh cho biết: Kết quả Đại hội MTTQ cấp xã và cấp huyện, đến ngày 27-3 đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội 180/180 xã, phường, thị trấn. Với Đại hội cấp huyện, ngày 24-5 đã hoàn thành tổ chức Đại hội 9/9 huyện, TP, thị xã. Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên diễn ra 2 ngày 18,19/7.

Theo ông Phạm Thái Hanh, Đại hội MTTQ cấp xã, huyện đã đánh giá toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, những hạn chế, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2014-2019. Phân tích, làm rõ thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ 2019-2024. Dự báo, phát hiện những vấn đề mới để xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể, sát thực tiễn.

Đáng chú ý, chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát động đợt thi đua ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo với số lượng 50 hộ gia đình, mức hỗ trợ hơn 40 triệu đồng/hộ.

Chọn khâu đột phá, nâng vị thế Mặt trận - 1

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Phạm Thái Hanh báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực biểu dương và đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, toàn diện của MTTQ tỉnh Thái Nguyên về nội dung, đề án nhân sự, công tác tuyên truyền...

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch lưu ý, về phần đánh giá chung, MTTQ tỉnh Thái Nguyên phải khẳng định, nêu rõ vai trò vị trí của MTTQ trong nhiệm kỳ vừa qua. Cùng với đó là vai trò liên minh, chủ trì của Mặt trận. Việc khẳng định vai trò cầu nối tập hợp, đoàn kết, động viên nhân dân phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, MTTQ tỉnh Thái Nguyên cần chọn đúng khâu đột phá để có những chuyển biến rõ nét, nhằm nâng cao vị thế Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

“Ví dụ, với việc đổi mới nội dung, hướng hoạt động Mặt trận về cơ sở, MTTQ tỉnh Thái Nguyên phát huy hơn nữa vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận tại địa bàn dân cư. Ban công tác Mặt trận có vị trí, vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện dân chủ và đồng thuận xã hội.

Bên cạnh đó là việc nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Phát huy vai trò tích cực của cá nhân điển hình, người có uy tín trong phong trào tự quản tại các khu dân cư”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực gợi mở.

Chọn khâu đột phá, nâng vị thế Mặt trận - 2

Quang cảnh buổi làm việc.

Hải Nhi