Để người dân tin và tìm đến Mặt trận nhiều hơn

Lê NaẢnh: Quang Vinh

Theo ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cần hoàn thiện hơn nữa cơ chế của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận. Phải làm sao để hoạt động Mặt trận tự chủ, tự nguyện hơn, để dân tin và tìm tới Mặt trận nhiều hơn, giúp mở đường cho dân chủ hơn.

Để người dân tin và tìm đến Mặt trận nhiều hơn

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chủ trì Trung tâm thảo luận số 5.

Chiều 19/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thảo luận về 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại 5 tổ. Các ý kiến đóng góp từ mỗi tổ đã thể hiện sự sâu sắc, chân thành với mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận sẽ làm tốt hơn nữa vai trò đại diện cho nhân dân, phát huy quyền lực của nhân dân, để người dân tin và tìm đến Mặt trận nhiều hơn, từ đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung thảo luận tập trung vào nhiệm vụ như tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước;

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

>> Mặt trận là người phản biện sắc sảo, chân tình

>> Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

>> Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Khai mạc Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Để người dân tin và tìm đến Mặt trận nhiều hơn - 1

Quang cảnh Trung tâm thảo luận số 5.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Trung tâm thảo luận số 5 với chủ đề: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trao đổi về chủ đề này, Mục sư Nguyễn Thế Hiển (TP HCM) nhấn mạnh đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận và các đoàn thể. “Các tệ nạn xã hội đang gây bất an, vì thế Mặt trận và các tổ chức thành viên phải chung tay để vực dậy đạo đức xã hội. Phát huy dân chủ và giám sát, phản biện xã hội cần được đẩy mạnh để góp phần giải quyết các vấn đề xã hội đang nổi lên”, vị mục sư nói.

Bà Linh Nga Niek Đam (Đắk Lắk) - đại biểu dân tộc Ê Đê rất trăn trở về đời sống còn quá nhiều khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số. Bà đề nghị nhiệm kỳ này Mặt trận hãy làm điều gì đó cho bà con dân tộc thiểu số, phải tham mưu được chính sách để giải quyết phần nào khó khăn cho bà con, Mặt trận hãy làm chỗ dựa tin cậy cho bà con. Bà Linh Nga Niek Đam cũng đề xuất xây dựng nông thôn mới phải đi liền với bảo vệ bản sắc văn hóa của các dân tộc.

“Nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt của nhiều vùng nông thôn, nhưng văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Đơn cử ở nhiều vùng Tây Nguyên, nhiều nhà văn hóa được xây dựng lớn nhưng bà con không vào, mà chỉ vào nhà rông, nhà dài, vì đó chính là không gian văn hóa truyền thống của họ”, bà Linh Nga Niek Đam khẩn thiết đề nghị Mặt trận vào cuộc giám sát để xây dựng nông thôn mới phải giữ được bản sắc văn hóa truyền thống.

GS.TS Trần Đông A (TP HCM) cho rằng, đây là thời điểm quan trọng của sự nghiệp đổi mới, nhiệm vụ của Mặt trận là phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

GS.TS Trần Đông A đề nghị công tác Mặt trận phải tập trung vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

“Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên cần tổ chức thành nề nếp việc lắng nghe ý kiến của nhân dân định kỳ. Phản ánh trung thực, khách quan ý kiến người dân là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền quản lý minh bạch”, GS.TS Trần Đông A nói.

Ông dẫn ra hàng loạt điển hình của việc chính quyền kịp thời điều chỉnh khi lắng nghe ý kiến nhân dân như việc hủy bỏ kịp thời về quy phạm tiêu chuẩn nước mắm của 2 Bộ NN&PTNT và Bộ KHCN vốn gây ra cuộc tranh cãi giữa nước mắm truyền thống và nước chấm công nghiệp.

Theo ông đó là một cách phản ứng nhanh của nhà nước khi lắng nghe ý kiến người dân.

“Trước những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, nhất là trước khi ban hành thành các chủ trương chính sách, nếu Mặt trận sớm lắng nghe ý kiến người dân và có sự tiếp thu thì sẽ tạo sự thống nhất giữa Đảng, MTTQ với nhân dân. Đây là sức mạnh của hệ thống”, GS.TS Trần Đông A nêu quan điểm.

Để người dân tin và tìm đến Mặt trận nhiều hơn - 2

Ông Vũ Trọng Kim phát biểu tại Trung tâm thảo luận số 5.

Còn theo ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cần hoàn thiện hơn nữa cơ chế của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận. Phải làm sao để hoạt động Mặt trận tự chủ, tự nguyện hơn, để dân tin và tìm tới Mặt trận nhiều hơn, giúp mở đường cho dân chủ hơn.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia băn khoăn trước câu hỏi của cử tri: Mặt trận hiện nay làm gì, có cụ thể không, hiệu quả không?

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào, Mặt trận đại diện cho nhân dân, thực hiện mục tiêu chính trị Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tuy nhiên nhân dân luôn trăn trở Mặt trận làm gì, làm như thế nào để thực sự đại diện cho nhân dân, nhất là ở cấp xã.

“Cần quan tâm hơn nữa tới năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận tại cơ sở, cần khẳng định vị trí pháp lý của cán bộ Mặt trận tại cơ sở để có thể đại diện người dân xử lý những vấn đề phát sinh với chính quyền, chỉ có như thế, mặt trận mới đại diện, phát huy được quyền lực của nhân dân. MTTQ phải phát huy quyền lập hiến, lập pháp của nhân dân, phải thể hiện được vai trò làm chủ thực sự của nhân dân”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào nói.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hưng Yên kiến nghị trao cho Mặt trận quyền được bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ. “Mọi năng lực của cán bộ và nhân dân đều biết nhưng hiện nay, bổ nhiệm cán bộ nhân dân ít được tham gia. Công tác cán bộ hiện nay Đảng là người quyết định, chính vì vậy đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị trao quyền cho Mặt trận để Mặt trận được quyền tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với cán bộ từ làng bản đến chức vụ cao nhất, thông qua đó để cấp ủy Đảng có đánh giá chính xác hơn với cán bộ”, ông Nguyễn Văn Thời đề xuất.

Theo ông, đó là cách để người dân được làm chủ thông qua lá phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ, qua đó xây dựng nhà nước của dân do dân vì dân…..

“Mọi diễn biến ở khu dân cư nhân dân đều biết, Mặt trận biết, nhưng khi kiến nghị lên cấp trên thì không được giải quyết. Chính vì vậy, phải trao quyền đánh giá tín nhiệm cán bộ cho nhân dân”, ông Thời nhấn mạnh.

Để người dân tin và tìm đến Mặt trận nhiều hơn - 3

Bà Bùi Thị Thanh phát biểu tại Trung tâm thảo luận số 5.

Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đồng quan điểm, rất nhiều Chủ tịch HĐND, UBND thấy e ngại trước vấn đề bỏ phiếu tại cơ sở, nếu người lãnh đạo không đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân sẽ bị loại, do đó vai trò của mặt trận giám sát cán bộ nên được đề cao.

* Cũng trong chiều nay, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 1 với chủ đề: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Trung tâm thảo luận số 2 với chủ đề: Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Trung tâm thảo luận số 3 với chủ đề: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Trung tâm thảo luận số 4 với chủ đề: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân. Cùng tham dự có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất