: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:50:08 15/05/2019

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Đổi mới, sáng tạo theo hướng sát cơ sở, gần dân

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được đổi mới, sáng tạo theo hướng sát cơ sở, gần dân. 

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024:  Đổi mới, sáng tạo theo hướng sát cơ sở, gần dân

Quận uỷ Hoàn Kiếm trao tặng Bằng khen cho Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Nêu dẫn chứng của việc đổi mới, sáng tạo trong công tác Mặt trận đặc biệt với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú nhấn mạnh, trong 5 năm qua, MTTQ quận, phường đã chủ trì tổ chức 47 cuộc giám sát. Tổ chức 31 hội nghị tham gia ý kiến và phản biện xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, phường phối hợp cùng Thường trực HĐND quận, các Ban Đảng Quận ủy giám sát chuyên đề tại các phòng, ban, ngành và các phường (mỗi năm phối hợp từ 20 đến 30 cuộc giám sát), nhằm đánh giá kết quả thực hiện NQ HĐND hàng năm, trong thực hiện Quy chế dân chủ và những nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc…Cùng với đó là kết quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, xử lý đơn thư, hòa giải cũng như thực hiện Đề án 02-212 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư. 

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tổ chức tốt 109 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, đại biểu HĐND thành phố khóa XV, XVI và đại biểu HĐND quận khóa XVIII, XIX với cử tri trước và sau các kỳ họp, tiếp nhận 565 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn dân cư. Từ đó phát huy vai trò giám sát của MTTQ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, quản lý trật tự xây dựng. 

“Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phường ngày càng phát huy tác dụng (mỗi năm đã thực hiện giám sát từ 100 đến 150 vụ việc).Thông qua giám sát đã phát hiện, kiến nghị kịp thời những bất cập trong đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư”- ông Lê Hồng Phú đánh giá.

Cùng với đó, nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ, các tổ chức thành viên trong quận với tinh thần hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. 

Đáng chú ý, kết quả vận động giúp đỡ người nghèo, thực hiện “Chương trình giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiệm kỳ qua, Quỹ Vì người nghèo cấp quận và phường đã vận động được hơn 7 tỷ đồng, ủy thác 1 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội quận tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Từ nguồn quỹ này, cùng với ngân sách nhà nước, đã hỗ trợ 34 hộ nghèo sửa chữa nhà dột nát; gần 13 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ vay vốn để sản xuất, kinh doanh, khám chữa bệnh, giải quyết việc học tập của con, em góp phần tích cực để xóa nghèo... phấn đấu đến hết năm 2019 quận không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. 

Cùng với đó, trong 5 năm, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa quận, phường đã vận động được hơn 9 tỷ đồng, vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai trên 6 tỷ đồng. Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” (nay là Quỹ Vì biển đảo Việt Nam) nhận được hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 153 nhà tình nghĩa, tặng 5.738 sổ tiết kiệm cho thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công. 

Với những thành tích và kết quả nổi bật trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được UBTƯ MTTQ Việt Nam, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng 15 bằng khen trên các lĩnh vực công tác; liên tục là đơn vị “Lao động tiên tiến”, đặc biệt năm 2016 được thành phố công nhận là “Tập thể Lao động xuất sắc”... 

Những kết quả nổi bật nêu trên đã góp phần trong thành tích chung của quận với 4 năm liền là đơn vị dẫn đầu thi đua khối quận được Thủ Tướng Chính phủ, UBND Thành phố tặng cờ thi đua dẫn đầu từ năm 2015-2018.   

 Hạnh Nhân