Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp hoạt động hiệu quả hơn

Diệu Hòa

Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các cấp chính quyền của tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hiệp thương, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt Luật Mặt trận, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động hiệu quả hơn…

Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp hoạt động hiệu quả hơn

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ngày 18/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Đại hội VIII UBTƯ MTTQ Việt Nam và Đại hội VIII Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chỉ đạo hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng phấn đấu vươn lên, đổi mới năng động sáng tạo trong hoạt động.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp nhân dân, các dân tộc tôn giáo, kiều bào… trên địa bàn tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thu đua, các cuộc vận động với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Cụ thể, 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt được nhiều kết quả thiết thực như huy động nhân dân góp trên 575 tỷ đồng, hơn 61 ngàn ngày công lao động và hiến 67.982 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị…

Vận động nhân dân tham gia xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả như: mô hình Camera an ninh; cổng rào an ninh nhân dân; đèn chiếu sáng nông thôn; thu gom rác thải bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”…Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 251.511/264.360 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa (đạt 95,13%); 815/847 ấp, khóm, khu đạt chuẩn văn hóa (đạt 96,22%), 45/89 xã được công nhận xã nông thôn mới.

Nhiệm kỳ qua, quỹ Vì người nghèo 3 cấp đã vận động gần 223 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 8.353 căn nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền trên 244 tỷ đồng, hỗ trợ 12 tỷ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống...

Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp hoạt động hiệu quả hơn - 1

Quang cảnh Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024 MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị: MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết TW4 khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân chủ động nắm tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế phát sinh điểm nóng, phức tạp tại cơ sở; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống về vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2018 - 2020, phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân; đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại, thường xuyên quan tâm, giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc; chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có hiệu quả cao…

Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp hoạt động hiệu quả hơn - 2

Các đại biểu ra mắt Đại hội.

Dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ tỉnh quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, các cấp chính quyền của tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hiệp thương, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ tỉnh thực hiện tốt Luật Mặt trận, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục có những hoạt động đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 94 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2019 -2024, ông Lê Quang Đạo tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất