: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:20:07 11/07/2019

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đề nghị các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới...

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội.

Trong hai ngày 10-11/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự đại hội có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh và hơn 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hoạt động thiết thực, hiệu quả

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực thực hiện nhiều cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;…

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả thiết thực, như CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới;... thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách.

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động góp Quỹ Vì người nghèo hơn 291 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Riêng Quỹ Vì người nghèo vận động được trên 126 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí vận động này, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà, hỗ trợ con giống để người dân thoát nghèo bền vững, hỗ trợ học tập, hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ khó khăn đột xuất… Kết quả đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,73% năm 2014, còn 9,39% năm 2018.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới - 1

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Quỹ Cứu trợ các cấp trong tỉnh đã vận động hơn 94,7 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, hỗ trợ an sinh cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Cũng trong 5 năm qua MTTQ các cấp đã vận động đóng góp từ các nguồn được trên 11,4 tỷ đồng, để xây dựng và sửa chữa 207 nhà tình nghĩa.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, hướng tới hoạt động của Mặt trận đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giám sát, hợp tác, giúp đỡ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận nhiều hơn, nhằm phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức động viên các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, chung sức chung lòng tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ nhân dân;…

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới - 2

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu dự Đại hội.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được và sự nỗ lực vượt bậc của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ qua; trân trọng biểu dương những cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tụy với công việc, bám sát cơ sở, góp phần làm nên những tựu chung của tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.

Thống nhất cao với những nội dung được nêu trong báo cáo chính trị trình tại đại hội và các ý kiến tham luận, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh: Chương trình hành động nhiệm kỳ tới của Mặt trận cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và cập nhật, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Cần tiếp tục đổi mới và coi trọng tính hiệu quả, thực chất của công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, thông qua hệ thống Mặt trận để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ và đồng thuận, ủng hộ đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các nội dung và chương trình hành động của Mặt trận.

Tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, qua đó vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn minh; Tiếp tục nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân...

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới - 3

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đề nghị các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh hoạt động hiệu quả.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 86 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV; ông Nguyễn Cao Phúc tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới - 4

Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới - 5

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới - 6

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài và các đại biểu dự Đại hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới - 7

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới - 8

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội. 

Tấn Thành - Chí Đại