: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:05:00 15/06/2015

Sóc Trăng: Hơn 1 nghìn tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn

Trong 5 năm triển khai xây dựng và phát triển hệ thống giao thông nông thôn, toàn tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư xây mới hơn 970 km đường, cải tạo, nâng cấp và duy tu là 1.081 km đường.