: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:24:00 28/11/2015

Trộn cà phê cũ lẫn mới : Ảnh hưởng chất lượng thương hiệu

Hiện các tỉnh Tây Nguyên có tổng diện tích cà phê trên 573.400ha; trong đó diện tích cà phê cho thu hoạch 532.499ha, với sản lượng ước đạt trên 1,2 triệu tấn cà phê nhân. Đắk Lắk là địa phương có diện tích cà phê nhiều nhất nước, với tên 204.500ha; trong đó có gần 193.000ha cho thu hoạch, với sản lượng từ 450.000 tấn càphê nhân trở lên. 

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, ngay từ đầu năm giá cà phê nhân còn ở mức từ 40.000-41.000 đồng sau đó càng về cuối vụ, giá càphê nhân càng giảm xuống sâu, chỉ còn 35.400-35.800 đồng/kg nên các doanh nghiệp, nông hộ càng găm hàng, khiến lượng cà phê cũ tồn dư khá lớn. Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên đã bắt đầu bước vào mùa thu hoạch càphê niên vụ 2015-2016.
Do vậy, để bảo đảm uy tín với khách hàng trong, ngoài nước, Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp, các nông hộ cần để riêng sản phẩm cà phê nhân của từng niên vụ xuất bán. Thực tế, khi trộn lẫn cà phê niên vụ cũ với càphê niên vụ mới khiến màu sắc cà phê không đồng đều, hương vị đặc trưng không đồng nhất, ảnh hưởng đến chất lượng cà phê, thương hiệu cà phê của Việt Nam và của vùng Tây Nguyên.  

 Lê Hà