Đảng bộ Cơ quan TCT Thuốc lá Việt Nam: Đoàn kết thống nhất, gương mẫu trách nhiệm, tư duy sáng tạo, hành động hiệu quả

  PV

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Đại hội Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội mở đầu cho Đại hội cấp cơ sở và cũng là Đại hội điểm của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Đảng bộ Cơ quan TCT Thuốc lá Việt Nam: Đoàn kết thống nhất, gương mẫu trách nhiệm, tư duy sáng tạo, hành động hiệu quả

Đến dự Đại hội có đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối - thành viên trong đoàn công tác.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Vinataba, có ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, các đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của toàn Đảng bộ, giai đoạn của tư duy đổi mới, chuyển biến niềm tin và quyết tâm hành động.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Toàn đảng bộ có 81 đảng viên, sinh hoạt tại 5 Chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã nỗ lực, bám sát mục tiêu, định hướng của Đảng ủy Tổng công ty Vinataba, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, tham mưu, quản lý và điều hành linh hoạt từng lĩnh vực, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty.

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác được coi trọng; chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đảng ủy đã chỉ đạo tốt công tác phòng chống tham nhũng qua việc công khai minh bạch các quy chế chi tiêu nội bộ, quy định thực hành tiết kiệm chống lãng phí,…có phân công bộ phận theo dõi, giám sát và kiểm tra. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện đầy đủ việc kê khai và công khai tài sản của các đối tượng theo quy định. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tính đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện dấu hiệu lãng phí, tham nhũng.

Công tác quản lý tài chính và công tác kế toán tại Công ty mẹ và toàn Tổng công ty Vinataba luôn chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tình hình tài chính an toàn, lành mạnh. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp luôn được bảo toàn và phát triển. Lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty tăng trưởng bình quân 5,7%/năm, từ 1.040 tỷ đồng năm 2015 lên 1.300 tỷ đồng năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm của toàn Tổng công ty đều đạt trên 15%.

Tổng doanh thu (không bao gồm doanh thu khối bánh kẹo) năm 2015 là 23,8 nghìn tỷ đồng; năm 2019 là 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 1,5%/năm. Nộp ngân sách năm 2015 là 8,7 nghìn tỷ đồng; năm 2019 là 11,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 7,1%/năm.

Thu nhập bình quân năm 2015 là 10,6 triệu đồng/người/tháng; năm 2019 là  18,1 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2019 là 14,2%/năm.

Đảng bộ Cơ quan TCT Thuốc lá Việt Nam: Đoàn kết thống nhất, gương mẫu trách nhiệm, tư duy sáng tạo, hành động hiệu quả - 1

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vinataba Hồ Lê Nghĩa phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vinataba Hồ Lê Nghĩa đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Cơ quan đã đạt được“trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức đối với ngành công nghiệp thuốc lá trên thế giới và đặc biệt là tại Việt Nam, 5 năm qua tiếp tục ghi dấu bước phát triển vượt bậc của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, khẳng định vai trò nòng cốt và những đóng góp hết sức tiêu biểu của Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty”.

Ông Hồ Lê Nghĩa nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan khoá V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cán bộ, đảng viên cần công tâm, khách quan và sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn về năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức lối sống, có khả năng quy tụ, là hạt nhân lãnh đạo để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Đại hội cần lựa chọn những đồng chí xứng đáng để tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty được lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy, ông Nghĩa đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng ủy Tổng công ty cần chỉ đạo làm tốt công tác đánh giá, rút kinh nghiệm để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ, bảo đảm sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 3.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vinataba Hồ Lê Nghĩa yêu cầu, đối với Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan, ngay sau khi kết thúc Đại hội, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, cần nhanh chóng xây dựng chương trình hàng năm và toàn khóa, phân công phân nhiệm rõ ràng, chỉ đạo các chi bộ và các tổ chức đoàn thể triển khai toàn diện các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Đảng bộ Tổng công ty.

Đảng bộ Cơ quan TCT Thuốc lá Việt Nam: Đoàn kết thống nhất, gương mẫu trách nhiệm, tư duy sáng tạo, hành động hiệu quả - 2

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội. 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chí Nhân, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng công ty, đồng chí Trần Duy Thái – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 8 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với phương châm hành động xuyên suốt nhiệm kỳ: “Đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành; phát huy vai trò nòng cốt trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam”. Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát, phát huy vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng công ty, tiếp tục giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu toàn Đảng bộ Tổng công ty .

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sẵn sàng - Hành động - Gia tăng - Hiệu quả”, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ cơ quan Tổng công ty ra sức thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, phấn đấu đạt các cột mốc mới về sản xuất kinh doanh, xây dựng mái nhà chung Vinataba phát triển bền vững, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất