Đi làm dịp Lễ 2-9, tiền lương được tính ra sao?

PV (theo ANTĐ)

Gần đây có nhiều ý kiến hỏi về mức lương, thưởng dịp Quốc khánh 2-9 năm nay của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Về vấn đề này, theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì ngày 2-9-2017 người lao động được nghỉ và hưởng 100% lương (Điểm đ Khoản 1 Điều 115). Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu người lao động làm việc vào ngày 2-9-2017 sẽ được hưởng thêm 300% tiền lương (tổng cộng là 400% lương).

Đối với trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày này sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường. Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường. Mức tiền lương này là mức thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động.

Mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng vào dịp Quốc khánh 2017 cao hơn năm 2016. Như vậy, tiền lương ngày 2-9-2017 của nhiều đối tượng cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với quy định.

Về tiền thưởng ngày 2-9 được Bộ luật Lao động 2012 quy định tại Điều 103. Cụ thể, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Như vậy, tiền thưởng dịp Quốc khánh 2017 của người lao động là không bắt buộc (chỉ mang tính khuyến khích) và do người sử dụng lao động quyết định.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất