: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Năng lượng tái tạo, tại sao không?

Nhu cầu điện càng lớn thì việc hình thành hệ thống điện tái tạo càng quan trọng. Theo ông Brian Hull - Tổng Giám đốc ABB Việt Nam, thì với một nền kinh tế đang tăng trưởng như Việt Nam cùng các hoạt động thu hút FDI mạnh mẽ, con đường đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo sẽ có nhiều triển vọng.