: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:21:51 23/01/2020

Quảng Nam: Tiên Kỳ trên đường đổi mới

Thị trấn Tiên Kỳ là trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Tiên Phước, sự quyết tâm của Đảng bộ thị trấn và sự nỗ lực của toàn dân đã liên tục phát triển tạo ra một diện mạo mới, đời sống người dân từng ngày được nâng cao. 

Quảng Nam: Tiên Kỳ trên đường đổi mới

Chuối vườn sản phẩm của nhà nông Tiên Kỳ.

Đảng bộ thị trấn xác định, để thực hiện thắng lợi Đề án xây dựng thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn Văn minh đô thị, hướng đến đô thị loại IV (gọi tắt là Đề án), cần phải tập trung thực hiện và nâng cao các tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp về phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân; tập trung các nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng và không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Qua hơn 2 năm tổ chức thực hiện Đề án đến nay đã đạt được những hiệu quả rõ nét. 

Theo đó, Tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá, doanh thu của hộ cá thể trên địa bàn ước đạt trên 250 tỷ đồng. Cùng với sự phát triển ổn định của các doanh nghiệp lớn thì việc kinh doanh của các hộ gia đình, cá nhân, các HTX trên địa bàn đi vào hoạt động hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho lao động tại địa phương.

Tổng doanh thu từ các hoạt động dịch vụ tại chợ Tiên Phước ước đạt hơn 83,548 tỷ đồng/năm, Chợ quê Tiên Phước bước đầu đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1.214,5 tấn;…

UBND cùng các Hội, đoàn thể đã tổ chức vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang vườn nhà xanh - sạch - đẹp - hiệu quả gắn với định hướng phát triển du lịch sinh thái; tập trung xây dựng các mô hình vườn mẫu, vườn có giá trị kinh tế cao trên địa bàn. Hệ thống hạ tầng đô thị không ngừng được xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoàn chỉnh. Hệ thống giao thông cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển trao đổi hàng hóa của người dân.

Việc đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa để hoàn thiện hạ tầng đô thị được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Như hai năm qua nhân dân đã đóng góp để mở rộng mặt bằng làm đường GTNT với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng; triển khai thực hiện xã hội hóa "thắp sáng đường quê" với kinh phí gần 100 triệu đồng; xây dựng các thiết chế văn hóa tại thôn, tổ và gia đình với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng,… 

Cuối năm 2019 có 1847/1963 hộ gia đình đạt "Gia đình văn hóa", 5/5 Tộc họ đạt "Tộc họ văn hóa", 6/8 thôn đạt "Thôn văn hóa". Hiện nay ở thị trấn ngoài 2 trường THPT do huyện quản lý còn có 3 trường học và 5 cơ sở Mầm non tư thục được cấp phép đảm bảo thực hiện tốt công tác dạy và học, đến nay cả 3 trường đều đã được công nhận trường đạt chuẩn. 

Trạm Y tế thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện các chương trình quốc gia về y tế thường xuyên được quan tâm thực hiện tốt; Công tác chăm lo đối tượng chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội đặc biệt là thực hiện chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả.

Nhìn chung, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược về phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân vừa hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị vừa triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đã đạt được những kỳ vọng.

Trong thời gian tới, thị trấn Tiên Kỳ sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu để từng bước xây dựng thị trấn xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa xã hội của huyện Tiên Phước.

Thành Nhân