: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:55 13/08/2019

Liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 12/8, tại TP Huế đã diễn ra Hội nghị vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Hội nghị do Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu đến từ 19 tỉnh gồm: 14 tỉnh (vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung) từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã trình bày 2 báo cáo về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2019 và định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020; và Định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Cũng tại đây, các địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận để tìm ra định hướng phát triển giữa hai khu vực là cần thiết và mang lại hiệu quả; nhất là các khó khăn, vướng mắc, những cản trở trong thực hiện kế hoạch đầu tư công để cùng bàn thảo, tìm giải pháp tháo gỡ.         

V.Hiền