: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:04 12/03/2020

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Sở VHTTDL Bắc Giang vừa cho biết, Sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể - xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, quan tâm, thiết thực đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc… Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, các đơn vị trong Sở sẽ tiến hành tuyên truyền các khẩu hiệu chính bao gồm: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3!; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!;…

Việc tuyên truyền sẽ được thực hiện qua các hình thức: Tuyên truyền trực quan (pa nô, băng rôn, khẩu hiệu); Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài); Tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao, triển lãm tranh, ảnh, sách nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Thời gian thực hiện từ ngày 13 đến hết ngày 31/3/2020.

Lan Ngọc