Giải ngân đầu tư công vẫn chậm

H.Vũ

Ngày 19/1, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (đợt 2).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp.  Nguồn: Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp.  Nguồn: Quochoi.vn

Bố trí vốn tập trung, không dàn trải

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thay mặt Chính phủ trình UBTV Quốc hội cho ý kiến về 340 dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương trong nước là 88.099,585 tỷ đồng. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương với tổng số vốn là 8.208,361 tỷ đồng từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ để thực hiện 42 dự án chuyển tiếp, khởi công mới thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP; 7 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng xin điều chỉnh giảm 387,31 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và 53,07 tỷ đồng vốn đối ứng của 1 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao để điều chỉnh tăng tương ứng cho 1 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của Bộ Giao thông vận tải.

Đặc biệt, Chính phủ cũng trình điều chỉnh kế hoạch giảm 725,475 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương trong nước giai đoạn 2021-2025 của 13 dự án của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và 3 địa phương (Hà Giang, Sơn La, Cà Mau) đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để điều chỉnh tăng 709,715 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho 11 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đồng thời Chính phủ đề nghị giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án để phân bổ hết số vốn còn lại với tổng số vốn là 542.753,07 tỷ đồng để báo cáo UBTV Quốc hội cho ý kiến.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc phân bổ chi tiết cho các dự án phải đảm bảo bố trí vốn tập trung, các dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025 phải được bố trí đủ vốn.

Theo đó, Chính phủ cần rà soát kỹ các danh mục đảm bảo bố trí vốn tập trung, không dàn trải. Phối hợp chặt chẽ với nguồn lực dành cho chương trình phục hồi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các dự án, sớm phát huy hiệu quả kinh tế xã hội, tạo chuyển động trong xã hội. Bên cạnh đó cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các công trình dự án.

Cần có sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể ở địa phương vì các dự án này liên quan đến việc đền bù, tái định cư thu hồi đất để có mặt bằng thi công.

Không để tiếp tục ách tắc, kéo dài

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc chậm trễ là do công tác chuẩn bị đầu tư chậm. Như hai chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã hết 1 năm chưa chuẩn bị gì.

Do đó không phải cái gì cũng xin thí điểm mà cần nhìn vào khâu tổ chức thực hiện, cách tổ chức giám sát. Chính phủ cần báo cáo thêm một số dự án dở dang, dự án thay đổi danh mục, tránh sự phân tán, dàn trải, manh mún. Nguyên tắc là điều hòa linh hoạt giữa hai gói đầu tư công trung hạn và gói tài khóa tiền tệ.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: UBTV Quốc hội thống nhất chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án, tăng cường sử dụng vốn đầu tư công.

Đối với các vấn đề cụ thể, UBTV Quốc hội đồng ý với những dự án và mức phân bổ vốn cụ thể cho từng dự án của các bộ, ngành địa phương đã phân bổ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 29 của Quốc hội về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Giao Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn, đảm bảo việc phê duyệt và giao danh mục phân bổ vốn cho từng dự án theo đúng quy định. Việc bố trí vốn phải tập trung, không dàn trải. UBTV Quốc hội cũng đề nghị, Chính phủ tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, không để tiếp tục ách tắc, chậm trễ kéo dài.

Tại phiên họp, 100% thành viên UBTV Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành với Chính phủ về chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ; Tiếp tục phân bổ vốn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định và điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá, kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất